Medlemmer af Loyal To Familia modtog 2,3 millioner kroner i 2017, mens de var indsat i landets fængsler.

Ransagninger, aflytninger, bankkvitteringer og lyserøde sedler, der angiver kontantbeløb, som er indleveret ved skranker i fængslerne.

Politiet har med forskellige metoder indsamlet oplysninger om medlemmer af Loyal To Familia (LTF), der tegner et billede af en mere eller mindre fast praksis, hvor der overføres penge til indsatte bandemedlemmer.

Det fortæller en analytiker fra Særlig Efterforskning Øst under Københavns Politi. Han er tirsdag indkaldt som vidne i Københavns Byret i en historisk sag om en mulig opløsning af Loyal To Familia.

Analytikeren har været med til at skrive en rapport, der handler om økonomisk støtte til bandens medlemmer.

Han fortæller, at indsatte LTF'ere i 2017 vurderes at have modtaget sammenlagt godt 2,3 millioner kroner. En oplysning, som tirsdag også har været fremme i Radio24syv.

Det er Kriminalforsorgen, der er nået frem til det samlede beløb. En del af indbetalingerne er blevet dokumenteret på baggrund af politiets ransagninger af LTF-relaterede adresser.

Her har politiet blandt andet fundet kvitteringer på bankoverførsler og særlige lyserøde sedler. Sedlerne blev tidligere udskrevet fra fængsler og arresthuse, når nogen udefra indleverede kontanter til en indsat.

Et andet vidne en analytiker fra Særlig Efterforskning Vest under Østjyllands Politi har udarbejdet en rapport, som undersøger betaling af kontingent til Loyal To Familia.

Til grund for rapporten ligger blandt andet håndskrevne sedler, som er fundet ved ransagninger.

Her er forskellige beløb angivet ud for forskellige LTF-medlemmers navne. Det månedlige kontingent til banden ser ud til typisk at være 1500-2000 kroner per medlem.

Det er analytikerens opfattelse, at en del af de penge, som indbetales som kontingent, bruges til at støtte medlemmer, der er frihedsberøvede.

Retssagen i Københavns Byret er en langstrakt affære, som handler om, hvorvidt Loyal To Familia kan opløses ved lov. Og det kan den, hvis anklagemyndigheden kan bevise, at LTF er en forening i Grundlovens forstand, og at foreningen virker ved vold.

Tirsdagens vidner skal med deres forklaringer om betaling af kontingent og kollektiv støtte til indsatte medlemmer netop støtte anklagemyndighedens påstand om, at LTF er en forening.

Der blev i september sidste år nedlagt et midlertidigt forbud mod banden. Det skal i den aktuelle retssag afklares, om forbuddet kan gøres permanent.

/ritzau/