Der er kun én forklaring på, at den tiltalte skulle partere Mia Skadhauge Stevn i ikke under 231 dele. 

»Det er, fordi han havde noget at skjule. Man skulle ikke se på liget, hvordan hun var kommet af vejen.«

Sådan indledte anklager Mette Bendix tirsdag morgen sin procedure omkring skyldsspørgsmålet. 

Står det til hende, skal den nu 38-årige nordjyde dømmes for voldtægt, drab og usømmelig behandling af lig. Sidstnævnte forhold har tiltalte allerede erkendt, men han vil frifindes for drab og voldtægt. 

I forhold til tiltalen om drab var der flere ting, anklager fremhævede. 

Først og fremmest slog hun gentagne gange fast, at tiltaltes forklaring om årsagen til Mias død er en opdigtet og usandsynlig fortælling.

»Det er rigtigt, at Mia selv satte sig ind i hans bil. Men at det var helt tilfældigt, at han tilbød hende et lift, det var det ikke. Han havde været på jagt,« lød det. 

Hun underbyggede også sit argument med, at tiltalte aldrig ringede efter hjælp eller ydede førstehjælp til trods for, at han havde et førstehjælpsmærke i guld fra militæret og senest i 2016 havde haft et førstehjælpskursus. 

Billedet er fra, da den 38-årige tiltalte gik på sergentskole. Foto: Privat
Billedet er fra, da den 38-årige tiltalte gik på sergentskole. Foto: Privat
Vis mere

Helt centralt blev også retsmedicinerens vidneudsagn. Han afviser nemlig, at Mia kunne være død som følge af tiltaltes egen forklaring om, at Mias taske hang fast i noget i skovbunden, som skulle have forårsaget et unaturligt ryk i hendes nakke. 

»Mia var ung og rask. Hvorfor skulle hun lige netop, da hun blev kørt ud i en mørk skov med en fremmed mand, pludselig dø?«

»Vi ved fra retsmedicineren, at bedste bud er kvælning. Vi kan ikke pege på andet. Han har dræbt hende. Det taler alt for i sagen.«

Anklager henviste også til, at der var en meget central del af liget, der manglede i forhold til at kunne fastslå dødsårsagen. Nemlig halsen. 

Anklager hæftede sig også ved tiltaltes ageren efter Mias død. Han skrev med sin tidligere barndomsven, tog på arbejde, ligesom han tog ud og handlede ind. 

»Når man er så upåvirket og kan handle så nøgternt og dele et lig på den måde, så viser det, at man ikke med et uheld har stået med en, der var død. Så havde man opsøgt hjælp. Det er ganske enkelt, fordi han har slået hende ihjel.«

Spørgsmålet om voldtægt er hele motivet for drabet og den efterfølgende partering, slog anklager fast. Tiltalte var kørt ind til byen for at få sex, lød den kontante melding. 

Hun forklarede videre, at tiltalte, inden han kørte til Aalborg, havde slukket sin gps og telefon.

»Han var parat til at gå ud over lovens rammer. Til at tvinge sig til sex, voldtægt. For hvorfor så allerede på forhånd forsøge at skjule sine spor.«

I Hammer Bakker blev Mias brystplastre også fundet, hvilket også beviser, at der er sket noget seksuelt, slog anklager Mette Bendix fast. 

Anklager mener også, at parteringen af liget og de ligdele, der mangler, viser, at tiltalte har villet skjule voldtægten.

Derudover blev hans tidligere dom om at have beluret en kvinde og efterladt sæd på hendes vindue også bragt på banen, ligesom ekskæresternes forklaringer om grænseoverskridende sex og mapper fundet på tiltaltes computer også blev nævnt. 

Forsvarsadvokat Mette Grith Stage anerkendte på ingen måde de beviser, anklager fremførte i sin procedure. Hun kaldte det snarere et karaktermord mod hendes klient. 

Særligt henviste hun i sin procedure til, at ekskæresternes beretninger ikke er brugbare til den pågældende sag, da der er tale om forhold, der går meget langt tilbage.

»Min påstand er, at de her karaktervidner, det er ren og skær udenomsflimmer, som skal sorteres fra. Hun får ham til at fremstå som et monster. Anklagemyndigheden har lavet et karaktermord på min klient.«

Derudover redegjorde Mette Grith Stage også for de manglende beviser, der er i sagen. 

Der er nemlig ingen tekniske beviser for, at Mia er blevet voldtaget, ligesom der ikke har kunnet klarlægges en dødsårsag. 

»Der er ikke et eneste bevis for, hvad der er sket. Ud over hvad min klient har forklaret. Hvis ikke min klient selv havde forklaret, at han havde fået et såkaldt 'handjob' i bilen – ja, så havde der jo slet ikke været noget, der indikerede en seksuel handling mellem dem,« fortalte hun. 

Alene på den baggrund skal der ske frifindelse, fortalte hun. 

»Hvis man mener, min klient har forvoldt Mias død, kan der alene ske domfældelse for vold med døden til følge,« fortalte hun. 

Der falder skyldkendelse onsdag klokken 13. Torsdag vil der være strafprocedure og dom. 

Står det til anklagemyndigheden, skal den 38-årige mand idømmes fængsel på livstid. 

Læs eller genlæs B.T.s liveblog fra Retten i Aalborg tirsdag herunder: