1.500 højtstående gæster - heriblandt 23 regeringschefer og repræsentanter fra 132 lande - lyttede åndeløst, da den 28-årige Anna Lindh 16. marts 1986 i Stockholms smukt udsmykkede Rådhussal holdt sin bevægende mindetale over den myrdede statsminister Olof Palme.

Anna Lindh, der dengang var formand for det socialdemokratiske ungdomsforbund, talte om, hvordan mordet på Palme betød et tab for alle unge i verden.

»Vi, der er unge, har brug for nogen, der kan lære fra sig, og for forbilleder. Vi havde brug for Olof Palme. Olof Palme holdt især meget af at give af sig selv til os unge. Vi, der fik mulighed for at lytte, fik del i en rigdom af erfaringer og kundskaber.

Han gav os et billede af, hvordan et liv kan vies til at forbedre andre menneskers liv. Solidariteten kan blive en livsstil. Tak, Olof Palme, fordi du gav os så meget. Tak for alt, hvad du lærte os,« sagde Anna Lindh.

Hun fremhævede, hvordan Palme som sand humanist arbejdede på at bekæmpe uretfærdigheder, undertrykkelse og racisme. Og hvordan hans visioner også blev den svenske ungdoms visioner.

Anna indfriede løfte
»Vi, som er unge, behøver visioner. Olof Palme viste, at politikken skal styres af idéer, moral og følelser, at politik er meget mere end teknik og administration. Olof Palmes engagement gjorde, at politikken blev spændende, at menneskerne bagved statistikkerne ikke forsvandt, at visionen bagom reformerne ikke blev glemt. Tak, Olof Palme, fordi du opmuntrede os til at skabe visioner for fremtidens sammenhold.«

Anna Lindh sluttede sin tak til Palme med et løfte om at føre hans budskab videre. Et løfte, hun med glødende engagement har brugt de sidste 17 år af sit liv på at indfri.

»Et menneske kan myrdes, men ikke idéer. Dine idéer lever videre igennem os. Efter vores formåen vil vi føre din kamp videre, kampen for freden, for international solidaritet, kampen for et frit og åbent Sverige uden racisme og fremmedfjendtlighed. Vor tak til dig bliver at føre dit budskab videre.«

Andre læser også