Præstens bodsgang kan godt være en formildende omstændighed.

Men det er langtfra sikkert, at hans hjælp til politiet vil få indflydelse på straffens længde.

Sådan lyder den umiddelbare vurdering fra juridiske eksperter til B.T. i drabssagen fra Nordsjælland.

Her valgte den drabstiltalte præst Thomas Gotthard for knap to uger siden at bryde sin tavshed om sin rolle i hustruen Maria From Jakobsens sporløse forsvinden i efteråret.

Ifølge oplysninger til B.T. besluttede han at lægge kortene på bordet ved at fortælle efterforskerne fra Nordsjællands Politi, hvor man kunne finde de jordiske rester af hans forsvundne hustru.

Og ved en såkaldt påvisningstur omkring Sundbylille mellem Frederikssund og Slangerup sammen med efterforskere og sin forsvarer kunne han udpege de steder, hvor politiet skulle lede efter liget af den 43-årige psykolog.

Nordsjællands Politi har af uvisse årsager endnu ikke meldt noget officielt ud om ligfundet, men nøjedes i en pressemeddelelse 4. juni med at oplyse, at ved en række tekniske undersøgelser i Sundbylilleområdet var »gjort nogle fund med relation til sagen om den forsvundne Maria From Jakobsen«.

Samtidig blev det oplyst, at det var den tiltalte præst, der havde henledt politiets opmærksomhed på det specifikke område, hvor de tekniske undersøgelser blev foretaget.

Den 45-årige sognepræst Thomas Gotthard tilstod tirsdag drabet på sin kone - den 43-årige psykolog Maria From Jakobsen -  i Frederikssund i oktober sidste år.
Den 45-årige sognepræst Thomas Gotthard tilstod tirsdag drabet på sin kone - den 43-årige psykolog Maria From Jakobsen -  i Frederikssund i oktober sidste år.
Vis mere

Præstens pludselige hjælpsomhed over for politiet kom på et tidspunkt, hvor han allerede var blevet tiltalt for drabet på den forsvundne hustru. Og efter sin anholdelse nægtede han blandt andet at udtale sig med den overraskende begrundelse, at han havde tavshedspligt som præst.

Ifølge den erfarne forsvarsadvokat Michael Juel Eriksen, der kun kender den konkrete sag fra pressen, kan det i sidste ende godt blive betragtet som en formildende omstændighed, hvis den tiltalte præst erkender sin skyld og hjælper med opklaringen.

»Det kan klart være en formildende omstændighed, og hvis en tiltalt har hjulpet politiet i efterforskningen, vil det da bestemt kunne være et moment, som man kan lægge vægt på i retten. Jeg har nu selv mest oplevet det i mindre sager – ikke i drabssager,« siger Michael Juel Eriksen.

»Den omstændighed, at liget hidtil har manglet i sagen fra Nordsjælland, har selvfølgelig også været en stor ulempe for politiet, så på den måde vil det da også være en kæmpe hjælp, hvis man pludselig får hjælp til at finde liget,« tilføjer han.

Den 43-årige Maria From Jakobsen fra Frederikssund blev ifølge politiet dræbt af sin præstemand 26. oktober sidste år.
Den 43-årige Maria From Jakobsen fra Frederikssund blev ifølge politiet dræbt af sin præstemand 26. oktober sidste år.
Vis mere

Ifølge Michael Juel Eriksen er det dog usikkert, hvor meget præstens hjælp kan ende med at påvirke en senere strafudmåling.

»Det afhænger helt af omstændighederne, og det vil nok tale mere for en form for rabat, hvis politiet i forvejen ikke mente at kunne løfte bevisbyrden,« tilføjer forsvarsadvokaten.

Professor i strafferet Thomas Elholm fra Københavns Universitet er heller ikke sikker på, at præstens sene bodsgang vil kunne ende med at give rabat, når sagen kommer for retten.

»Som udgangspunkt straffes drab med 12 års fængsel, men det er helt op til domstolene, hvad der i en konkret sag eventuelt kan betragtes som formildende omstændigheder.«

Efter præstens påvisning blev en større og meget øde sommerhusgrund på næsten 10.000 kvadratmeter på Hagerupvej nær den lille by Sundbylille mellem Slangerup og Frederikssund genstand for tekniske undersøgelser 3. juni.
Efter præstens påvisning blev en større og meget øde sommerhusgrund på næsten 10.000 kvadratmeter på Hagerupvej nær den lille by Sundbylille mellem Slangerup og Frederikssund genstand for tekniske undersøgelser 3. juni. Foto: Byrd / Steven Knap
Vis mere

»En form for strafmæssig rabat efter straffelovens paragraf 82 vil nok være mere oplagt, hvis en tiltalt melder sig selv på et tidligt tidspunkt og aflægger fuldstændig tilståelse,« vurderer professor Thomas Elholm.