Flere døde dyr og otte køer, der var stærkt afmagrede.

Det var et frygteligt syn, der mødte Landbrugsstyrelsen en efterårsdag i 2017, da den aflagde et uanmeldt besøg på en gård mellem Juelsminde og Horsens.

Her var landmanden tilsyneladende ved at gå helt ned med flaget.

I hvert fald forklarede den 63-årige landmand tirsdag i retten i Horsens, at stress og en dårlig høst gjorde, at han ikke kunne overskue tingene.

Det skriver Sydøstjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Efter eget udsagn havde landmanden det psykisk dårligt, og 'alt, hvad han rørte ved i 2017, gik galt.'

Landbrugsstyrelsen fik tilkaldt en dyrlæge, som skønnede, at de otte kreaturer skulle aflives.

Han er nu blevet dømt for mishandling af dyr og for grovere uforsvarlig behandling.

Straffen lød på tre måneders fængsel. Heraf skal de 30 dage afsones, men de 60 dage blev gjort betinget.

Derudover blev han betinget frakendt retten til at eje, bruge, passe eller i det hele taget beskæftige sig personligt med produktionsdyr i en periode på 3 år fra endelig dom.

’Retten lagde vægt på at det var en meget grel sag, hvor udgangspunktet er ubetinget fængselsstraf og ubetinget rettighedsfrakendelse, men da tiltalte var ustraffet, og da sagen havde været længe undervejs, fandt retten det forsvarligt at gøre dommen delvist betinget,’ forklarer anklager Lone Petri Kristensen fra Sydøstjyllands Politi.

Tiltalte nævnte desuden, at han i dag ikke ejer nogen produktionsdyr og heller ikke har til hensigt at holde dyr igen. Den nu dømte udbad sig betænkningstid med hensyn til at anke dommen.