»Det er misforståelser fra min side. Jeg er dårlig med jura.«

En læge med udenlandsk baggrund kæmpede tirsdag eftermiddag imod at få frataget sin autorisation som læge ved Retten i Roskilde. Her ønsker Midt- og Vestsjællands Politi ham idømt en bøde på 50.000 kr. og fratagelse af retten til at virke som læge.

Det skyldes, at han sidste forår foretog en rituel omskæring af en to-årig dreng, selv om lægen i flere omgange havde forsikret Sundhedsstyrelsen om, at han havde indskrænket sin virksomhed som læge, så han ikke længere foretog omskæringer.

Det havde lægen skriftligt lovet sundhedsmyndighederne i både 2013 og senest i 2017 et par uger før omskæringen af den to-årige dreng. Drengens forældre var ifølge moderen blevet indskærpet af lægen, at de ikke måtte sige til andre, at han havde udført omskæringen, men da drengen kort efter indgrebet fik hævelser og smerter i sin lille tissemand, kom drengen på Rigshospitalet, og så rullede lavinen.

Lægen nægter sig dog skyldig. Ifølge hans forsvarer er misforståelserne et resultat af 'store forvaltningsmæssige mangler ved sagsbehandlingen', så det aldrig stod helt klart for lægen, hvad han måtte og ikke måtte. Det argument gav anklageren dog ikke meget for:

»Som faglig person her i landet har man særlig pligt til at sætte sig ind i tingene. Man kan ikke bare lukke øjnene og tro, at det går godt. Der var ikke noget at være i tvivl om. Budskabet fra Sundhedsstyrelsen var formuleret ekstremt klart,« lød det fra senioranklager Randi Tvile fra Midt- og Vestsjællands Politi.

»Hensynet til patienterne er meget centralt. Hvis man ikke kan stole på, at tiltalte følger reglerne, er der nærliggende fare for, at det sker igen. Derfor er det nødvendigt at fratage han retten til at være læge.«

Der falder dom i sagen 29. juni.