Lyt til artiklen

Mødres incest er meget mere omfattende end hidtil antaget.

 • Kvinder misbruger sønner til sex

  Masser af kvinder begår seksuelle overgreb på små børn, og overgrebene sker ofte helt fra spæd, hvor barnet hverken kan sige fra eller til. Det beretter både eksperter og krisecentre landet over.

  Men i Danmark lukker vi stadig øjnene, fordi emnet er tabu-belagt.

  »I virkeligheden er der langt flere kvinder, som begår seksuelle overgreb mod børn. Men fordi det er et så nyt og tabu-belagt område, er det kun de mest ekstreme og voldelige tilfælde, som bliver opdaget. Det er dem på psykiatriske afdelinger, som vi véd er syge. Og så kan vi sige: »Det er så fordi, at de er rigtig syge«, og det frelser resten af den kvindelige befolkning,« siger Marianne Gram, klinisk psykolog og forfatter til bogen »Det seksuelle overgreb, krænkerens profil«.

  Hun mener, at det er et spørgsmål om tid, før antallet af mandlige og kvindelige krænkere udligner sig, men understreger at megen viden forbliver ukendt, fordi samfundet ikke er i stand til at forholde sig til, at også kvinder misbruger - og derfor bliver barnet ikke altid taget alvorligt.

  »Det er set flere gange, at barnet har anmeldt en kvinde for overgreb. Men fordi det lød så usandsynligt, blev barnet ikke taget alvorligt - og så lavede barnet om på kønnet for at blive hørt,« fortæller Marianne Gram.

  »Først var det svært nok at acceptere, at der findes mandlige krænkere, men det er endnu sværere at acceptere, at der også er kvindelige krænkere. Derfor er de kvindelige krænkere en skjult faktor.«

  Halter bagefter

  Sverige lavede i år 2000 en undersøgelse på »Børnetelefonen«, som viste, at 21 pct. af børnenes nødråb drejede sig om seksuelle overgreb begået af en kvinde.

  »I Danmark forestiller man sig slet ikke de her tal. Vi halter langt bagefter, hvorimod Norge og Sverige har arbejdet med det siden 70erne,« siger Marianne Gram.

  Ifølge Foreningen mod Incest er 26 pct. af alle sexmisbrugte drenge blevet misbrugt af kvinder.

  Men kvinderne forgriber sig ikke kun på drenge. Langtfra.

  »Kvinderne går oftere efter pigerne. Faktisk er totredjedele af ofrene piger, og det er fordi, at kvinderne selv er blevet misbrugt som små,« forklarer Marianne Gram.

  Forskning viser, at seksuelle overgreb i høj grad handler om vold og magt over for et andet menneske. 60 pct. af mænd, der begår overgreb, har selv været udsat for overgreb, mens alle kvinderne selv har været udsat for overgreb. De bruger det, som var værst for dem selv, for at komme af med frustrationen.

  »Kvinden skjuler overgrebet i omsorg, når hun f.eks. passer og bader barnet. Barnet kan opleve, at det er ubehageligt, men når overgrebet forekommer fra spæd, kender barnet ikke til andet. Og slet ikke når det er inden for familien,« konstaterer hun.

  Også Lone Lyager fra Støttecenter mod Incest opfordrer til, at vi i Danmark åbner øjnene og indser problemet.

  »Mange ofre har svært ved at gennemskue, hvad der er foregået og har aldrig tænkt på det som et seksuelt misbrug før langt senere i deres liv,« siger hun.

  Det er oftest de samme mekanismer, der får mænd og kvinder til at begå et overgreb på et barn: krænkeren vil have kontrol over et andet menneske, og det er nemmere at få kontrol over børn, ligesom det oftest bliver inden for familien.

  »Kvinderne har det rigtig svært med sig selv og har det svært socialt, og de føler ikke, at de slår til. Og så får de børn for at få rollen som mor, men de finder ud af, at her slår de heller ikke til. Og så bliver de frustrerede og vrede - og laver så overgreb,« siger Marianne Gram og tilføjer, at det er samme kontrolmekanismer, man ser hos mandlige misbrugere.