Flere dommere oplyser, at de har tendens til at se med mildere øjne på kriminelle, hvis den dømte er en kvinde.

Kriminelles køn er tilsyneladende ikke uden betydning, når de skal have deres straf i byretten. Flere dommere oplyser, at de i nogle sagstyper har en tendens til at dømme kvinder mildere end mænd, selvom der er tale om tilsvarende lovovertrædelser.

Ritzau har bedt flere end 200 dommere ved samtlige byretter svare på en række spørgsmål om lighed for loven. Kun ganske få har ønsket at medvirke, men ud af de godt og vel 30 besvarelser svarer seks "ja, i nogle sagstyper", når de bliver spurgt, om de set med egne øjne har en tendens til at dømme kvindelige lovovertrædere mildere end mænd for den samme lovovertrædelse.

- Jeg må erkende, at jeg for så vidt angår straffelovsovertrædelser, hvor der er en "valgmulighed", for eksempel mellem betinget og ubetinget fængsel, har haft en tendens til behandle kvindelige førstegangslovovertrædere mere mildt end mandlige ditto - også når deres personlige forhold var tilsvarende, lyder det eksempelvis fra en af byretsdommerne.

Ifølge professor i strafferet ved Københavns Universitet Jørn Vestergaard er der dog ikke noget, der tyder på, "at domstolene i almindelighed dømmer mildere, alene fordi lovovertræderen er en kvinde".

/ritzau/