Lyt til artiklen

Han ankom til retten på fri fod og har været det i næsten to år, siden han blev anmeldt for voldtægt.

Onsdag middag skiftede virkeligheden markant karakter for en 36-årig direktør.

Anklageren kræver ham idømt ni års fængsel.

Et nævningeting i Glostrup fandt ham skyldig i talrige voldtægter og blufærdighedskrænkelser mod fire unge kvinder, der i en periode på et par år på skift var blevet udsat for seksuel chikane af værste karakter fra deres arbejdsgiver.

Og selvom straffen for direktøren endnu ikke er udmålt, reagerede anklageren i sagen – senioranklager Helene Brædder fra Københavns Vestegns Politi – omgående på skyldskendelsen ved at begære direktøren varetægtsfængslet.

Det gjorde hun med henvisning til retsplejelovens paragraf 762 om hensynet til retshåndhævelsen.

»Anbringendet (påstanden, red.) er selvfølgelig, at den tiltalte, som nu er fundet skyldig i flere voldtægter, ikke skal kunne befinde sig et andet sted end her i retslokalet,« lød det fra anklageren.

Direktørens forsvarer – advokat Poul Hauch Fenger – protesterede mod varetægtsfængslingen, som han savnede grundlag for.

»Min klient er troligt mødt frem til alle retsmøder. Og samtidig vil jeg bede retten tage med i overvejelserne, at han har små børn, som har krav på at kunne have jævnlig adgang til regelmæssig kontakt med deres far,« lød det fra forsvareren.

Efter en ganske kort votering besluttede rettens juridiske dommere dog at følge anklagerens begæring, så direktøren straks efter formelt var varetægtsfængslet og eksempelvis måtte gå på toilettet i retsbygningen under bevogtning af to uniformerede politibetjente.

»Han er netop fundet skyldig i adskillige voldtægter og andre seksualforbrydelser. Hensynet til retshåndhævelsen findes at kræve, at han fængsles – også selv om han ikke tidligere har været varetægtsfængslet. Hans familiemæssige situation findes ikke at kunne føre til andet resultat,« forklarede retsformanden.

Både anklager og forsvarer skal onsdag eftermiddag procedere for, hvad de finder vil være en passende straf til direktøren. Den egentlige dom med en strafudmåling ventes senere onsdag.

Anklageren lagde dog ud i sin procedure med at kræve direktøren idømt ni års fængsel. Den hårde påstand kom tydeligvis bag på direktøren, som lettere chokeret hævede sine mørke øjenbryn og tog en tår vand.

Anklagemyndigheden vil også begære ham udvist af Danmark for bestandigt, da han er portugisisk statsborger. Han har en dansk kone og to mindreårige børn i Danmark, hvor han kom til i 2006 og siden har været bosat.

»Det vil være helt forfærdeligt, hvis jeg bliver udvist. Mine børn er danske statsborgere, og en udvisning vil ødelægge rigtig meget af mit liv.  Jeg har sagt til min kone, at jeg var uskyldig, men hvis jeg blev kendt skyldig, skulle hun lade sig skille fra mig,« forklarede direktøren.