Lyt til artiklen
Justitsminister Morten Bødskov fik aldrig lov at læse et stærkt kritisk notat om indsatsen for at få bandemedlemmer ud af banderne. Det siger kontorchef i Kriminalforsorgen, Ina Eliasen.

Dermed beskytter hun Justitsministeren, der er under beskyldning for at skjule det kritiske notat.

Notatet, der er udarbejdet af Als Research, var et udkast til en midtvejsevaluering af bandeexitprogrammet, der blev lanceret af VK-regeringen i 2011. Notatet peger på problemer med manglende procedurer, flaskehalse og mangelfuld registrering i 71 sager, hvor bandemedlemmer frivilligt har ønsket at træde ud af bandemiljøet.

Men ledelsen i Kriminalforsorgen valgte at standse arbejdet og smide notatet i skraldespanden, fortæller Ina Eliasen:

- Vi valgte ikke at få lavet midtvejsevalueringen færdig, fordi den var så ringe, at det ville kræve et enorme resurser, at lave den færdig.

Hvad er der galt med den?

- Den har en meget tyndbenet empiri baseret på interviews som bliver brugt til at drage nogle konklusioner, man ikke kan drage på det grundlag. Der er ingen kildehenvisninger, og der bliver ikke gjort brug af den tilgængelige forskning på området. Der sker en overfortolkning, og derfor valgte vi at standse midtvejsevalueringen.

Hvorfor valgte I ikke at få nogle andre til at gøre den færdig?

- Det var et pilotprojekt der kørte over to år og midtvejsevalueringen skulle komme efter et år. Hvis vi skulle finde nogle nye til at lave arbejdet færdigt, ville det tage alt for lang tid.

Men notatet peger jo på nogle ret alvorlige problemer. Var det ikke værd at se på?

- Jo, alle de steder, hvor der er kritik, har vi tænkt: Synes vi det er et problem? Vi har set på de kritiske steder og arbejdet videre med det. For eksempel rejses der kritik af, at der mangler et sted at registrere sagerne. Det arbejdede vi videre med.

Hvad med flaskehals-problematikken?

- Det kunne vi ikke arbejde videre med, for der var afsat en bestemt pulje penge til projektet, og derfor kunne vi ikke gå ud og ansætte flere medarbejdere.

Gav I notatet til Justitsministeren?

- Nej, han har aldrig fået den. Så dårligt et stykke arbejde ville vi ikke gå videre med.

Men den rejser jo en ret alvorlig kritik, som du lige har sagt, I reagerede på?

- Ja, det kan du sige, men det var altså det, vi valgte at gøre.