Kåre Quist og tre andre journalister dømt i landsretten for injurier.

Fire journalistiske medarbejdere - herunder Kåre Quist - fra Danmarks Radios højprofilerede TV-program "Kontant" blev mandag i Østre Landsret dømt for injurier mod Boligadministratorerne A/S og ejendomsadministrator Ole Ostenfeld.

Tilsammen skal de tre journalister og redaktionschef Lisbeth Kølster betale flere hundrede tusinde kroner for dels selve boden, for tort-erstatning, for offentliggørelse af dommen samt for sagens omkostninger.

Særligt det sidste får taxameteret til at tikke i vejret, idet sagen nu har været behandlet ved både byretten og landsretten.

Men de fire nu injuriedømte journalistiske medarbejdere behøver ikke pantsætte hus og hjem for at få råd til at betale.

Det er nemlig Danmarks Radio, der som deres arbejdsgiver lægger beløbet på bordet indenfor 14 dage. Hvis altså ikke det bliver besluttet at forsøge at få Østre Landsrets dom omgjort ved Højesteret til en frifindelse.

"Kontant"s redaktionschef Lisbeth Kølster bekræfter over for BT, at det er Danmarks Radio, som betaler, hvis landsrettens dom bliver den endelige afgørelse i den langvarige sag, som har sit udspring i et "Kontant"-program fra 2009.

- Jeg må sige, at jeg fik lidt af et chok, da dommen faldt i landsretten. For vi blev jo frikendt i byretten. Men det er klart, at jeg tager dommen til efterretning. I og med at det er en straffesag, og vi hver især er dømt personligt, så har vi også noget at skulle have sagt, når der inden for 14 dage skal tages stilling til, om vi skal forsøge at få sagen prøvet ved Højesteret. Min egen fornemmelse her og nu er, at sagen bør prøves, men det er selvfølgelig også op til DRs ledelse, siger Lisbeth Kølster til BT.

Østre Landsrets dom lyder på 10 dagbøder á 1.000 kroner til hver af de fire DR-journalister, 100.000 kroner i godtgørelse til de indstævnede parter, 50.000 kroner til at betale omkostningerne til offentliggørelse af dommens konklusion samt 359.400 kroner i samlede sagsomkostninger.

Altså i alt udgifter på 549.400 kroner.

Mens de fire DR-journalister blev dømt for injurier, blev de frifundet for en påstand om bagvaskelse.