Københavns Byret har onsdag frikendt Københavns Kommune i en sag om grov mobning af en skoleelev. Det oplyser byretten.

Mobningen skulle have været så grov, at forældrene til den mobbede pige har beskyldt Københavns Kommune for at have tilsidesat datterens menneskerettigheder.

Derfor havde forældrene et erstatningskrav på 100.000 kroner, men byretten har vurderet, at kommunen med frifindelsen ikke skal betale erstatning til familien.

Byretten har alene fundet det bevist, at pigen blev mobbet fra november til midten af december, og at skolen derfor burde have udarbejdet en handleplan.

Mobningen skulle ifølge forældrene have fundet sted i 2018, mens datteren gik i 0. og 1. klasse.

Her havde nogle drenge slået, sparket og mobbet pigen. Blandt andet har en episode, ifølge forældrene, udspillet sig sådan, at fire drenge har holdt pigen fast, mens fire andre drenge har skudt bolde på hende.

Ifølge forældrene greb skolens lærer ikke ind, men satte blot et trivselsforløb i gang. Det resulterede i, at pigen blev ked af at gå i skole. Det har familiens advokat, Mads Krøger Pramming, fortalt til Kristeligt Dagblad.

Ifølge advokaten har pigen stadig mén efter mobningen, selvom hun er flyttet til en anden skole.

En mobning, som familien og advokaten mener er en overtrædelse af Børnekonventionen artikel 19, som handler om at beskytte børn mod fysisk og psykisk vold.

Derudover mener advokaten også, at det er en overtrædelse af Den Europæiske Menneskerettighedskonvention artikel 3, som lyder, at staten skal beskytte enhver mod nedværdigende behandling.