Lyt til artiklen

Selv om det er blevet markant dyrere at overtræde færdselsloven, har de højere takster ikke ført til færre bøder. Politiet klipper i flere kørekort og udskriver flere regninger for ulovlig mobilsnak.

Siden 1. januar har det været tre gange så dyrt at blive taget med mobilen i hånden, mens man kører bil, og dobbelt så dyrt på cykel. Prisen ser dog ikke ud til at have afskrækket landets trafikanter.

Ifølge Berlingske blev 16.486 trafikanter taget for mobilsnak i årets første fire måneder. Det er 24 procent flere end i samme periode sidste år, viser tal fra Rigspolitiet.

Billedet er det samme, hvis man ser på andre færdselslovsovertrædelser, der fik hævet bødetaksterne betydeligt ved årsskiftet, som eksempelvis at køre over for rødt eller køre for hurtigt.

Men de højere bødetakster har ikke ført til færre bøder. Tværtimod.

En af de mange tusinde bøder er gået til 32-årige Kristian Bædal Jensen, der i januar blev knipset af en af politiets fartmålere. Hans fart på 56 kilometer i timen i en 50 km-zone kostede ham 1.000 kroner.

- Jeg vidste godt, at bøderne var sat op, men da jeg blev knipset, vidste jeg ikke engang, at jeg kørte for hurtigt. Jeg fulgte bare trafikken, siger han til Berlingske.

SYNES DU MAN SKAL SKRIDE HÅRDERE IND OVER FOR BILISTER, DER OVERTRÆDER FÆRDSELSREGLERNE? DELTAG I DEBATTEN UNDER ARTIKLEN

 Ifølge politiinspektør Allan Nyring fra Rigspolitiets Nationale Beredskabsenhed hænger det stigende antal bøder ikke hænger sammen med, at folk generelt opfører sig mere lovløst i trafikken.

- Et synspunkt kan være, at bøderne ikke har hjulpet en meter, fordi langt flere kører for stærkt og snakker i mobiltelefon. Min fornemmelse er dog, at det har haft en effekt, men at vi har været mere ude på vejene end sidste år, siger politiinspektøren og understreger, at tilstedeværelsen i sig selv kan have en præventiv effekt.

Det er Rådet for Sikker Trafik enig i:

- Det er enormt vigtigt, at folk oplever, at der er en risiko for at blive taget. Politikontroller er i sig selv meget effektive til at påvirke trafikanternes adfærd, siger dokumentationschef Jesper Sølund, der også ser bødestatistikken som udtryk for, at man fanger mere, når man »fisker mere«. Når børnene skal hentes, og dagens program er presset, så »går det nok lige,« tænker man og bryder færdselsloven.

- Politiet har haft mere fokus på bl.a. mobiltelefoner og har lavet nye typer af kontroller, hvor de kontrollerer mange flere. Vi har flere indikationer på, at de nye bødetakster har påvirket folks adfærd. Vejdirektoratets systematiske monitorering af hastighederne viser, at de ligger lavt i øjeblikket, og det ser også godt ud med ulykkesudviklingen, siger han til Berlingske.

I første kvartal i år var der dog over 14.000 bilister, der kørte så meget for stærkt, at de fik et klip i kørekortet, Og oveni det altså en bøde på minimum 2.000 kroner.

Trafikforsker Malene Freudendal-Pedersen fra Roskilde Universitetscenter understreger, at bødetakster og færdselsregler hos nogen bliver tilsidesat i en travl hverdag.

- Når børnene skal hentes, og dagens program er presset, så »går det nok lige,« tænker man og bryder færdselsloven. Folk ved godt, at reglerne er der, men de laver deres egne regler, når de har travlt, fordi de føler sig undskyldt, siger hun.

For Kristian Bædal Jensen, der dagligt kører fra Frederiksberg til Albertslund og hjem igen, har bøden efter den nye, høje takst ikke afskrækket ham fra at trykke lidt for hårdt på speederen.

- Jeg kører helt, som jeg plejer. Det er på ingen måde hasarderet, men jeg kan sagtens køre 10-15 kilometer for stærkt, hvis jeg vurderer, at det er forsvarligt og efter forholdene, siger han til Berlingske.

Det er utopi at tro, at bøder og kontrol alene kan få antallet af færdselssyndere ned. Det kræver en mentalitetsændring, vurderer politiinspektør Allan Nyring.

- Før i tiden var det socialt acceptabelt at liste bilen hjem, selv om man havde fået for meget at drikke, og det er totalt uacceptabelt nu. Det er det samme, vi gerne skal have folk til at mene om at køre for stærkt. Gennem oplysning, kampagner og massiv kontrol skal vi få folk til at forstå, at det handler om at redde liv, siger han.

Synes du, man skal skride hårdere ind over for bilister, der overtræder færdselsreglerne?
Deltag i debatten under artiklen