39-årige Karema Hviid var rystet, efter hun onsdag fik seks måneders fængsel for at have bortført hende og Klaus Paghs fælles søn, så det i en lang periode ikke var muligt for 77-årige Klaus Pagh at se drengen.

Tårene trillede ned ad kinderne, og hun rystede flere gange på hovedet, da retformand Anna Lindgren fra Retten i Roskilde læste dommen op.

Specielt bemærkningen om, at retten ikke havde fundet grundlag for at betvivle Karema Hviids angst for, at Klaus Pagh skulle have samvær med drengen, den nu ni-årige Isak, men at hun burde have gjort noget mindre indgribende end at bortføre drengen gennem mere end et år, frustrerede Karema Hviid.

- Hvad skulle jeg så have gjort? Jeg havde gennem flere år prøvet at råbe myndighederne op om, at der havde foregået noget ubehageligt, når Klaus havde ham. Men ingen ville lytte. Derfor havde jeg håbet, at hun ville have taget det med i betragtningen af domme, sagde Karema Hviid kort efter dommen til BT.

Karema Hviid udrejste i oktober 2010 fra Danmark med sønnen, fordi hun følte sig og sønnen chikaneret af Klaus Pagh. I retten har hun forklaret, at hun gjorde det for at undgå at udlevere Isak til Klaus Pagh, fordi hun var bange for, at Klaus Pagh ville gøre skade på drengen. I følge Karema Hviid skulle sønnen have fortalt, hvordan Klaus Pagh tidligere har forgrebet sig på sønnen. Forhold, som sønnen skulle have forklaret i forbindelse med en videoafhøring hos Midt-og Vestsjællands Politi. Politiet har dog aldrig fundet anledning til at sigte Klaus Pagh for forholdene.

Retten lagde også vægt på, at Karema Hviid, der havde fuld forældremyndighed over Isak, da hun udrejste i oktober 2010, burde have vidst, eller i det mindste orienteret sig om, at Klaus Pagh var blevet tildelt den fulde forældremyndighed af Østre Landsret i april 2011. Det bestyrkes af, at hun under grundlovsforhøret i januar 2012 forklarede, at hun havde læst udtalelser i pressen fra Klaus Pagh, hvor han forklarede, at han havde fået den fulde forældremyndighed.

Men Karema Hviid forklarede i retten, at hun ikke troede på, hvad Klaus Pagh sagde, og at hun, fordi hun var på flugt, ikke havde modtaget breve fra Østre Landsret om kendelsen.

Derfor var hun uforstående over rettens begrundelse efter domsafsigelse.

- Vil det sige, at jeg, hver gang Klaus Pagh siger noget i pressen, skal følge op på det og ringe til politiet og kommunen. Jeg forstår ikke, at jeg på den måde skal vejledes af Klaus Pagh om, hvad jeg skal gøre, sagde Karema Hviid.

Selvom Karema Hviid blev idømt seks måneders fængsel, hvoraf halvdelen blev gjort betinget, skal hun ikke i fængsel. Retten valgte at sige, at hun havde udstået sin straf i forbindelse med sin varetægtsfængsling, efter hun blev anholdt 31. januar 2012.

Advokaturchef Finn Ravnborg fra Midt- og Vestsjællands udtrykte efter dommen tilfredshed.

- Jeg er tilfreds med, at hun blev kendt skyldig, og at hun blev idømt et ubetinget fængselsstraf. Nu afventer jeg og ser dommen, før jeg beslutter, hvad vi gør i sagen, sagde Finn Ravnborg.

Men trods den store skuffelse over at være blevet kendt skyldig, kunne Karema Hviid dog finde en smule glæde i, at hun ikke skal i fængsel. Inden retsformanden og de to domsmænd havde trukket sig tilbage for at votere, fik Karema Hviid det sidste ord.

- Isak føler, at det er hans skyld, at jeg har været i fængsel, fordi jeg lyttede til ham og rejste med ham. Han føler, at det er hans skyld, fordi han har betroet sig til mig, og jeg fortalte det videre. jeg siger selvfølgelig, at det ikke er hans skyld, og håber ikke, at det sker igen. Jeg ved ikke, om jeg må sige det her: Anklageren siger hele, at der ikke må komme noget injuriende frem om Klaus Pagh. Men det her handler ikke om ham. Det skal ikke altid handle om ham. Det skal handle om min søn, sagde hun, mens stemmen flere gange knækkede over i gråd.

SMS

Hitter på Facebook

Mere fra Få første måned for 9 kr.