Landsretten er kommet med en afgørelse i en strid mellem kinesisk center og Politiforbundet om en aflåst port.

Politiforbundet får ikke låst en port op til en baggård, der tilhører Det Kinesiske Kulturcenter, så de kan parkere i baggården, som er på kulturcenterets matrikel.

Det står klart, efter at Østre Landsret torsdag har stadfæstet en dom fra Københavns Byret.

Striden mellem Politiforbundet og Det Kinesiske Kulturcenter drejer sig om en låst port på H.C. Andersens Boulevard i København. Kulturcenteret har hjemme i nummer 36 og Politiforbundet i nummer 38.

Kineserne overtog bygningen fra Det Kgl. Danske Musikkonservatorium. De betalte 40 millioner kroner, renoverede ejendommen, og der blev låst en port til baggården 16. november 2018.

Politiforbundet mente, at de havde lov til at køre ind i baggården og parkere, selv om det var på kulturcenterets grund, fordi de havde opnået hævd.

Når man opnår hævd, har man opnået brugsret.

Den påstand afviste modparten - Ministry of Culture of the People's Republic of China. Sagen faldt også ud til kinesernes fordel i Københavns Byret.

Byretten afviste, at Politiforbundet havde opnået hævd. Hverken efter den ordinære tid på 20 år eller efter den anden regel på 40 år.

Den anden regel kan man bruge, fordi grænsen for det område, man har opnået hævd for, kan være mere utydelig efter 40 år.

Politiforbundet ankede sagen, men der var altså ingen ændring i udfaldet i Østre Landsret.

Kulturcenterets direktør, Zang Li, fortalte i byretten, at det er vigtigt at have et venskabeligt forhold til naboerne, "men naboerne må forstå, at ejendommen ejes af en udenlandsk regering".

Politiforbundet påpegede under sagen, at intet har foregået i det skjulte. Det har været synligt, at de har kørt ind i baggården og parkeret.

De to parter har også været uenige omkring blandt andet affaldscontainere, kan man læse i byrettens dom.

Men nu er nabostriden imellem forbundet og kineserne afgjort i Østre Landsret. Porten til H.C. Andersens Boulevard må godt være låst.

/ritzau/