Kørelærerne i København er godt og grundig træt af Københavns politi. Kørelærerne oplever gang på gang, at deres elever efter endt køre- og teoriundervisning ikke kan komme til køreprøve, fordi Københavns Politi ikke har ledige prøvetider.

- Nogle af vores elever har været til teoriprøve for både en måned eller to måneder siden, og vi kan ikke engang give dem i dato ude i fremtiden for, hvornår de kan komme til køreprøve, siger Københavns kørelærerforenings formand, Judy Ansbjerg.

Hun forklarer, at Københavns Politi kun åbner for nye prøvetider for fire uger ad gangen. Men tiderne bliver lynhurtigt besatte, og kørelærerne kan ikke give de elever - der ikke fik en prøve - et tidspunkt for deres prøve på grund af reglen om fire ugers planlægning ad gangen.

Foruden at de håbefulde elever må vente i uvished på at gå til køreprøve og få deres kørekort, er det også en bekostelig affære for de mange elever, der i forvejen har betalt tusindvis af kroner for deres kørekort.

- Lige nu er en masse elever i det, vi kalder tomgang. Mens de venter på at komme til køreprøve, skal de ud at køre for ikke at glemme, hvad de har lært. Det koster 350-400 kroner for 45 minutter, som de skal køre en gang hver uge eller hver anden uge, siger Judy Ansbjerg.

Hun klagede allerede tilbage i december måned, men problemet er ikke blevet løst. I øjeblikket er der 300-400 køreskolelærere i København, der har elever, der kan ikke kan komme til køreprøve, anslår formanden. Og det er hun dybt frustreret over.

- Vi får stadig ingen prøver, og nu har det stået på så længe, at vi ikke kan finde os i det længere, siger formanden.

Judy Ansbjerg driver selv en mindre køreskole, hvor hun i øjeblikket har fem elever, der venter på at tage deres køreprøve. Hun mener, Københavns Politi svigter det ansvar, deres monopol på at afholde køreprøve indebærer.

- Det giver et ekstra ansvar at have et monopol, og det kan Københavns Politi simpelthen ikke leve op til, siger Judy Ansbjerg.

Det er muligt for eleverne at gå til prøver i København Politis nabodistrikter. Men de er i forvejen så presset af egne elever og elever fra København, at de ikke kan afhjælpe problemet i København, mener Judy Ansbjerg.

Københavns Politi oplyser, at de ikke har mulighed for at kommentere på kritikken fra Københavns kørelærerforening før onsdag.