Hashpushers forsvarer fik tilsendt fortrolige oplysninger af Det Uafhængige Politiklagenævn.

Det Uafhængige Politiklagenævn (DUP) har ved en fejl udleveret fortrolige oplysninger til forsvareren for en hashpusher.

Forsvarer Bjørn Elmquist har ved en fejl fået indsigt i dybt fortrolige oplysninger om en anklager, der er mistænkt for på ulovlig vis at have forsøgt at påvirke politividner i danmarkshistoriens største hash-sag. Det fortæller Bjørn Elmquist selv til BT.

Af hensyn til sin tavshedspligt vil Bjørn Elmquist ikke røbe indholdet af dokumenterne, men han siger til BT:

»Det er materiale, som er yderst belastende i forhold til anklagemyndigheden og politiet, og som gør det, vi har været vidne til, yderligere problematisk.«

Sagen drejer sig om en kvindelig anklager hos Statsadvokaten i København. Hun er mistænkt for at have instrueret vidner fra politiet om, hvad de skulle sige i retten. Politifolkene havde arbejdet undercover og købt hash i Pusherstreet som led i efterforskningen i den såkaldte Nordlyssag om hashhandel på Christiania.

Midt under ankesagen sag nr. 3 i sagskomplekset blev hun fjernet som anklager, efter det kom frem, at hun havde vildledt retten og forsvarerne om sin kontakt til vidnerne.

Nu undersøger Det Uafhængige Politiklagenævn, om hun har brudt loven, og om der skal rejses tiltale mod hende.

Hemmelige rapporter

Bjørn Elmquist er en af forsvarerne i sag 3. Han repræsenterer en pusher, der er idømt flere års fængsel for handel med hashpå Christiania.

For at repræsentere sin klient bedst muligt anmodede han om at blive udpeget til bistandsadvokat for samme klient i sagen mod anklageren. Det gav Retten i Aarhus ham lov til, og Det Uafhængige Politiklagenævn sendte ham efterfølgende en cd med ca. 50 hemmeligtstemplede rapporter.

Efterfølgende valgte Det Uafhængige Politiklagenævn dog at kære byrettens afgørelse. Landsretten nåede frem til den konklusion, at der ikke var behov for bistandsadvokater, da de dømte hashpushere allerede havde deres forsvarere.

I december bad Det Uafhængige Politiklagenævn Bjørn Elmquist om at sende cd’en med de hemmelige rapporter tilbage.

»Det er højst besynderligt, for når de har noget materiale, der er så fortroligt, skal de være varsomme med at sende det videre,« siger Bjørn Elmquist.

Han oplyser, at dokumenterne var så hemmelige, at han ikke engang måtte citere fra dem i kæreskriftet til landsretten.

En fejl

Direktør i Det Uafhængige Politiklagenævn Kirsten Dyrman bekræfter over for BT, at cd’en blev sendt af sted ved en fejl.

»Vi har sendt dokumenterne af sted, men så har vi valgt at kære, og da landsretten gav os medhold i, at der ikke var grundlag for at udpege en bistandsadvokat, bad vi om at få materialet tilbage.«

Var det ikke en fejl at sende dokumenterne af sted, før I havde kæret sagen?

»Det kan man sige, men en advokat har til enhver tid tavshedspligt i forhold til de oplysninger, han modtager.«

Det Uafhængige Politiklagenævn forventer at påbegynde afhøringer i sagen i denne måned. Indtil sagen er afgjort, erselve ankesagen mod de fængslede hashhandlere sat i bero.

Sagen kort

I marts 2014 gennemførte politiet den hidtil største aktion mod hashhandlen på Christiania. Aktionen blev kaldt Operation Nordlys. Mellem 150 og 200 adresser blev ransaget, og 80 mennesker blev anholdt.

Sagen blev delt op i seks, der alle er afgjort i byretten. 83 personer blev tilsammen idømt 219 år og ni måneders fængsel for at handle med 12,5 ton hash. Der blev konfiskeret 43.416.075 kr.
Flere sager blev anket til landsretten. Under landsrettens behandling af den såkaldte sag 3 fattede forsvarerne mistanke om, at den ene af sagens anklagere havde forsøgt at påvirke politifolk, der havde købt hash undercover på Christiania.

Den kvindelige anklager er nu fjernet fra sagen, der efterforskes af Det Uafhængige Politiklagenævn, der skal tage stilling til, om der skal rejses tiltale mod anklageren.