Lyt til artiklen

Han var lige blevet idømt tre et halvt års fængsel for især voldtægter mod børn, men så yderst lettet ud.

I hvert fald bredte der sig et bredt smil i ansigtet på en 47-årig, pædofil journalist, da han mandag eftermiddag fik udmålt sin straf i byretten i Roskilde.

Med de tættest mulige dommerstemmer i nævningetinget – nemlig seks mod seks – undgik han på et hængende hår at blive idømt en af Danmarks strengeste straffe: forvaring på ubestemt tid.

I stedet nåede retten frem til, at den dømte, der arbejdede som journalist på Ekstra Bladet ved sin anholdelse i april sidste år, skal straffes med fængsel i tre et halvt år.

Ifølge Retsplejelovens paragraf 894, stk. 3 gælder der nemlig ved lige stemmetal om strafudmålingen det resultat, som er gunstigst for den tiltalte.

Ved afstemningen om straffen havde de seks nævninge, der er almindelige borgere, hver én stemme, mens hver af de tre juridiske dommere havde to stemmer. Altså tilsammen 12.

Journalisten blev allerede i september kendt skyldig i fire voldtægter og stribevis af blufærdighedskrænkelser mod børn, som kom i hans hjem. Han blev desuden kendt skyldig i krænkelser begået via internettet.

Anklageren havde i sin procedure kaldt ham »et rovdyr på nettet« og krævet journalisten idømt den tidsubestemte straf forvaring.

Retslægerådet havde nemlig efter en mentalundersøgelse af journalisten vurderet, at han udgør en væsentlig fare for samfundet, fordi han er svært seksuelt afvigende og har narcissistiske træk. Derfor er det nødvendigt at kunne holde ham indespærret for at forhindre, at andre krænkes.

Journalisten er blandt andet kendt skyldig i krænkelser, der er henført under straffelovens voldtægtsparagraf, hvor ofrene har været piger mellem fire og 11 år. Berøringerne karakteriseres som »andet seksuelt forhold end samleje«.

Men langt de fleste overgreb handler om blufærdighedskrænkelser, hvor han har taget billeder af børn, som kom i hans hjem, blandt andet mens han lod dem lege i et spabad.

Derudover er han kendt skyldig i at have været del af et netværk på internettet, hvor han ansporede unge piger til at udføre forskellige handlinger af seksuel karakter.

Under sagen har han omtalt sig selv som en slags konge af netværket, som anklageren har kaldt en »pædofilring«.

Selvom der altså nu er udmålt en årelang fængselsstraf undlader B.T. i lighed med andre medier at nævne hans navn. Det sker alene af hensyn til de krænkede børn, som i nogle tilfælde indirekte vil kunne identificeres, hvis journalistens navn bliver offentliggjort.

Og det ville i givet fald være direkte ulovligt, da ofre for sædelighedsforbrydelser ifølge retsplejeloven har et ubetinget krav på ikke at få deres identitet røbet i offentligheden.

Den 47-årige journalist tog i første omgang betænkningstid med hensyn til en eventuel anke af dommen til Østre Landsret. Også anklagemyndigheden har nu 14 dage til at overveje at anke sagen.

Da retsmødet var slut, gav den pædofildømte journalist sin mor et stort knus på tilhørerrækkerne, og kort efter overrakte moderen en hvid kuvert med et fortroligt brev til Ekstra Bladets udsendte retsreporter.