Forbrugerombudsmanden kritiserer inkassoselskabet Intrum A/S i en sag om inddrivelse af gammel gæld for Danske Bank – og videregiver sagen til politiet.

Det sker på baggrund af et brev, som flere tusinder af bankens kunder i 2016 modtog fra inkassoselskabet.

De i alt 3.109 skyldnere fik ikke de nødvendige oplysninger i inddrivelsesbrevene til at kunne bedømme kravenes berettigelse.

Det skriver Forbrugerombudsmanden i en pressemeddelelse.

»Det er en helt central forpligtelse efter inkassoloven, at personer, der skylder penge, skal have de oplysninger, som er nødvendige, for at de kan bedømme, om et krav er korrekt, når inkassoselskaber indleder inddrivelse. Hvis skyldnere ikke får de oplysninger, risikerer de at anerkende gæld, som er opgjort forkert eller ikke eksisterer,« siger forbrugerombudsmand Christina Toftegaard Nielsen og fortsætter:

»Når et inkassoselskab inddriver gammel gæld, eller hvis inkassoselskabet af andre årsager må forudse, at skyldneren ikke er bekendt med kravets eksistens eller størrelse, er der efter vores opfattelse en skærpet forpligtelse for inkassoselskabet til at sikre, at skyldneren får de fornødne oplysninger for at kunne vurdere kravets berettigelse.«

»Det er naturligvis alvorligt, når et inkassoselskab ikke efterlever en så væsentlig forpligtelse efter inkassoloven,« slutter Christina Toftegaard Nielsen.

Ifølge Forbrugerombudsmanden er der tale om så alvorlige brud på loven, at sagen nu er givet videre til politiet.

Det kom frem i slutningen af 2020, at Danske Bank havde fejl i sine gældsinddrivelsessystemer, og at Intrum på vegne af Danske Bank havde inddrevet gammel gæld fra et større antal skyldnere.

Forbrugerombudsmanden bad derfor om at se en række af de omtalte inkassosager og Danske Banks instruktioner vedrørende Intrums inddrivelse af bankens krav.