Lyt til artiklen

Landsret besluttede at straffesag mod Messerschmidt skulle gå om. Torsdag er første dag i den nye sag.

Går man på Facebook i forventningen om at finde en profil tilhørende byretsdommer Søren Hafstrøm, bliver man slemt skuffet. Og det er nok meget godt.

For når Søren Hafstrøm torsdag tager kappen på, er det for at sætte sig i spidsen for domsforhandlingen i sagen mod Dansk Folkepartis formand, Morten Messerschmidt, som er anklaget for dokumentfalsk og svig med EU-støttemidler

Og lige nøjagtig i den sag, skal man som dommer nok holde sig langt fra de sociale medier.

Morten Messerschmidt blev 13. august 2021 idømt seks måneders betinget fængsel ved Retten i Lyngby. Dengang sad dommer Søren Holm Seerup i spidsen for domsforhandlingen.

Men efter dommen ytrede dommer Seerup sig på Facebook, da han trykkede på en opadvendt tommelfinger - et såkaldt like - ud for en kommentar fra tidligere folketingsmand og minister Søren Pind. Pind kritiserede, at Messerschmidt trods dommen valgte at fortsætte som næstformand i Dansk Folkeparti.

Seerups like fik Messerschmidt-lejren til at granske dommerens aktiviteter på det social medie. Det viste sig, at Seerup gennem årene flere gange havde ytret sig i forbindelse med politiske forhold, Dansk Folkeparti og Messerschmidt.

Forsvarsadvokat Peter Trudsø, som dengang repræsenterede Messerschmidt indbragte sagen for Den Særlige Klageret. Det mundede i februar ud i, at Klageretten udtalte sin misbilligelse af dommeren.

Et enkelt af Klagerettens fem medlemmer mente endda, at dommer Seerup skulle tildeles en bøde, men var i mindretal, så det blev blot til misbilligelse.

På det tidspunkt var det dog allerede afgjort, at sagen skulle gå om. For allerede i forbindelse med dommen i august valgte Messerschmidt at anke til Østre Landsret.

Og det første, landsretten forholdt sig til, var dommer Seerups adfærd på Facebook. Retten udpegede tre ytringer, som havde forbindelse til Meld-sagen. Fire andre havde forbindelse til Messerschmidts person.

Landsretten vurderede, at man rimeligvis på baggrund af de ytringer kunne stille spørgsmålstegn ved dommer Seerups upartiskhed. Og uanset om han havde ladet sig påvirke eller ej i bedømmelsen af straffesagen, så var tvivlen alene nok til at erklære ham inhabil.

Sagen skulle derfor gå om, og Messerschmidt er den i dag at betragte som ikke-dømt.

I mellemtiden er der løbet meget vand i åen. Messerschmidt er blevet partiformand, og der har været afholdt et folketingsvalg.

I Retten i Lyngby, hvor sagen egentlig hører hjemme, har man vurderet, at sagen ikke bør behandles af en dommer herfra, altså en nær kollega af dommer Seerup. Der er derfor beskikket en såkaldt sættedommer fra en anden retskreds.

Den dommer er Søren Hafstrøm fra Retten på Frederiksberg. Sagen bliver derfor også gennemført i Retten på Frederiksbergs lokaler.

Og som nævnt, så finder man ingen facebookaktivitet fra dommer Hafstrøm, hvis man søger. Der er aktivitet fra en person med et næsten tilsvarende navn, men det er en anden mand, en buschauffør fra Aarhus.

Dommer Hafstrøms måske største claim to fame, som det hedder på moderne dansk, var nok da han i 2010 tilsidesatte en afgørelse fra Justitsministeriet om at udlevere Niels Holck til Indien.

Inderne ville retsforfølge Holck for våbenleverancer til oprørsgrupper, og Hafstrøms afgørelse, som Østre Landsret stadfæstede året efter, udløste en diplomatisk krise mellem Indien og Danmark.

Sagen mod Messerschmidt er berammet frem til 19. december, men der skal muligvis berammes yderligere retsdage i det nye år.

/ritzau/