33 minutter.

Længere tid behøvede byretsdommer Ulla Otken fredag eftermiddag ikke i Retten på Frederiksberg, før hun helt slukkede for serievoldtægtsmanden Youssef Kharchafs håb om ikke at blive udvist til sit fødeland, Marokko.

Den 48-årige mand er netop blevet færdig med at afsone alle de otte år, som han blev idømt for som den såkaldte Tunnelmand at have begået 12 grove sex-overfald og røverier mod cyklende kvinder.

Forbrydelserne skete i årene 2009-12 nær den samme tunnel ved Utterslev Mose i den nordvestlige udkant af København.

Forleden blev han løsladt fra Statsfængslet i Ringe, men nåede dårligt at forlade fængslet, før han blev anholdt med henblik på den udvisning fra Danmark, som han i et sidste desperat forsøg prøvede at få omstødt ved at indbringe spørgsmålet for retten igen.

Det skete med henvisning til, at der angiveligt var sket 'væsentlige forandringer' i hans private forhold, siden først byretten og siden Østre Landsret bestemte, at han skulle udvises til Marokko efter endt afsoning.

»Min scleroseramte kone er meget, meget syg, og jeg har selv ødelagt ryggen i fængslet. Jeg vil ikke kunne klare mig i Marokko, hvor min familie ikke mere vil kendes ved mig efter min dom,« forklarede han fredag i retslokalet på Frederiksberg.

Det overbeviste dog på ingen måde den rutinerede og kontante dommer.

»Du har begået særdeles alvorlig og modbydelig kriminalitet, og der er intet nyt under solen i forhold til dine private forhold. Så udvisningen opretholdes,« lød det fra dommer Ulla Otken.

Da Tunnelmanden efter en kort samtale med sin forsvarer forsøgte at tage til genmæle mod dommeren og spurgte, om hun virkelig ville udvise ham, blev han prompte sat på plads:

»Alle dine bemærkninger skulle du have tænkt over, inden du rendte rundt for at voldtage alle mulige damer, der formentlig er traumatiserede i dag,« sagde Ulla Otken.

Herefter blev Tunnelmanden under bevogtning af to betjente sendt tilbage til Vestre Fængsel, mens hans forsvarer lovede at ringe til den scleroseramte kone for at give hende besked om mandens opholdssted.

Under selve retssagen mod ham i 2014 blev hans scleroseramte kone også fremført som et argument mod at udvise ham, men det blev afvist af både by- og landsret.

I Østre Landsret betegnede anklageren oplysningerne fra Tunnelmanden som et lige lovligt rosenrødt billede. Blandt andet fordi det under straffesagen kom frem, at han inden sin anholdelse igen og igen forlod sin kone og to små børn om aftenen og natten for at dyrke sin spillelidenskab og overfalde sagesløse kvinder.

Både byretten og landsretten fandt ham skyldig i samtlige tiltalepunkter for fuldbyrdede voldtægter, forsøg på voldtægt, røverier og et enkelt tyveri.

Ved fredagens retsmøde henviste anklageren også til en tidligere kendelse fra Højesteret, hvor en pakistansk mand i 1999 blev udvist i forbindelse med en dom på otte års fængsel for drabsforsøg.

Her var den dømtes kone, som han havde to børn med, under afsoningen blevet syg af sukkersyge, men det anså retten ikke for en så væsentlig ændring af hans private forhold, at det gav grundlag for at ophæve udvisningen.