Den 43-årige sexhypnotisør Michael Ole Anker Poulsen skal være flittig med at samle klemmer i fængslet under afsoningen af de tre år og seks måneders fængsel, som han netop er blevet idømt.

For samtidig med fængselsdommen bestemte domsmandsretten i Glostrup i fredags, at sexhypnotisøren også skal betale sine 10 kvindelige ofre sammenlagt 155.000 kr. i erstatning for voldtægter, andre seksuelle overgreb samt blufærdighedskrænkelser, efter at de sårbare kvinder havde opsøgt hans klinik i Rødovre Centrum i håb om at blive hjulpet.

Tre af kvinderne blev tilkendt hver 40.000 kr. i erstatning efter at være blevet voldtaget, mens de øvrige syv kvinder får hver 5.000 kr. for forskellige former for blufærdighedskrænkelser fra hypnotisørens side.

Ofrene var på gerningstidspunkterne i alderen fra 16 til 48 år, og opsøgte blandt andet den nu lukkede klinik »Hypnotic« for at få hjælp med angst, spiseforstyrrelser, OCD og lavt selvværd.

Det første forhold blev anmeldt til politiet i 2016, og efter omtale i BT rullede lavinen, da en lang række nye kvinder anmeldte hypnotisøren for nye overgreb. Forholdene, som skulle være begået i perioden fra 2010 til 2016, skete, mens kvinderne var lagt i hypnose.

Michael Ole Anker Poulsen erkendte, at han havde haft et seksuelt forhold til nogle af kvinderne, men mente, at det var sket efter gensidig aftale. Retten fandt dog hypnotisøren skyldig i tiltalen og fastsatte straffen til fængsel i tre år og seks måneder.

Retten lagde vægt på, at kvinderne ikke havde samtykket i hypnotisørens overgreb, som i to tilfælde bestod i egentlige voldtægter, og i flere tilfælde i at få en kvinde til at udføre oralsex på hypnotisøren, samt i øvrigt af krænkelser af de øvrige kvinders blufærdighed ved blandt andet at have befølt deres kønsorganer uden på tøjet. På grund af hypnosen var kvinderne ude af stand til at modsætte sig overgrebene fra hypnotisøren.

Trods de alvorlige anklager var Michael Ole Anker Poulsen på fri fod indtil domsafsigelsen, hvor anklager David Haahr fra Københavns Vestegns Politi fik medhold i sin påstand om, at gerningmanden af hensyn til retsfølelsen burde varetægtsfængsles, indtil afsoningen formelt kan påbegyndes.

Hypnotisøren blev endvidere frakendt retten til erhvervsmæssigt at beskæftige sig med børn og unge under 18 år og at tage piger og kvinder i behandling. Han ankede på stedet dommen og kærede også kendelsen om varetægtsfængsling.