Makedoneren Naum Conevski henrettede i 1984 to drenge med nakkeskud på Femøren ved Amager Strand.

Manden, der blev lagt for had i hele landet, har nu afsonet næsten 32 år af sin livstidsdom. De sidste 18 år har han siddet på den lukkede afdeling på Psykiatrisk Center Sct.Hans ved Roskilde.

Han har en del gange søgt prøveløsladelse, men politiet har hver gang sagt nej, selvom psykiatrere har vurderet, at han ikke længere udgør nogen fare. Og det mener hans nye forsvarer, Bjørn Elqvist er urimeligt, selvom det kan skabe utryghed i befolkningen.

»Jeg ved godt, at sådan er den menneskelige natur indrettet, men vi må da have en tillid til, at de psykiatere, vi har sat til at behandle folk, ved, hvad de taler om,« siger Bjørn Elmquist til TV 2.

Det var natten mellem den 19. og 20. maj 1984 at tre drenge overnattede omkring et lejrbål på et lille græsareal på Amager Strand. Brian (16) var bagerlærling, Dennis (16) gik i skole og Enrico (20) var tidligere konstabel.

Drengene var lige ved at lægge sig til at sove, da Naum Conevski fløjtende dukkede op.

Han beordrede dem til at udlevere deres pistoler, men de sagde, at de ikke havde nogen.

Derefter beordrede ham dem til at tømme deres lommer og lægge sig ned på maven.

Makedoneren skød derefter først Enrico og derefter Brian på klos hold i nakken. Det lykkedes Dennis at flygte og kontakte politiet.

Naum Conevski blev anholdt, da han efter et par måneder kom tilbage til Danmark efter en ferie i sit hjemland. Politiet havde fundet gerningsvåbnet i en garage, han havde lejet i Københavns Sydhavn.

Efter tre år i fængslet blev makedoneren erklæret sindssyg og har derfor afsonet på lukkede afdelinger.

Naum Conevski har flere gange søgt om at afsone resten af sin dom i hjemlandet Makedonien, hvor hans voksne datter, børnebørn og venner bor, men for fire år siden fik han den seneste afvisning på trods af, at blandt andet rigsadvokaten mente, det var en god idé.

Politiet har dels begrundet det med, at han ikke havde erkendt sin forbrydelse, dels at han havde skrevet en dødsliste med navne på personer, han ville til livs. Blandt andet Dennis, der overlevede og siden vidnede mod ham i retten.