I 2018 blev en afghaner, der er dømt for dødsvold, pålagt at melde sig tre gange om ugen. Det var i orden.

Det var i orden, at en afghaner, som i 2005 blev udvist for dødsvold, var underlagt meldepligt tre gange om ugen.

Meldepligten var ikke i strid med Den Europæiske Menneskerettighedskonvention, har Højesteret afgjort.

Sagen i Højesteret handlede om, hvorvidt den afghanske mand skulle straffes for i 165 tilfælde at have overtrådt en pålagt meldepligt fra 1. august 2018 og cirka et år frem.

Meldepligten gik på, at han hver mandag, onsdag og fredag mellem klokken 10 og 17 skulle melde sig hos politiet på Københavns Hovedbanegård.

Højesteret har blandt andet lagt vægt på, at manden boede tæt på Hovedbanegården, hvor han skulle melde sig.

Retten har afgjort, at manden skal idømmes syv måneders fængsel for at overtræde meldepligten. Med til dommen hører også en udvisning af Danmark med et indrejseforbud på seks år. Han er dog i forvejen udvist for bestandig.

Sagen er tidligere afgjort af både byretten og landsretten, der har været uenige.

Byretten mente, at afgørelsen om meldepligt var ugyldig.

Den lagde blandt andet vægt på, at manden tidligere gennem mere end otte år næsten undtagelsesfrit havde meldt sig tre gange om ugen.

Landsretten vurderede dog, at meldepligten ikke var ugyldig. Den lagde vægt på den alvorlige kriminalitet, som der blev dømt for i 2005, og at det ikke kan udelukkes, at han kan sendes hjem på et tidspunkt.

Afghaneren fik asyl i Danmark i 2000, men i 2005 blev han i Højesteret dømt for vold med døden til følge for et groft overfald på sin arbejdsplads.

Det resulterede i en dom på syv års fængsel samt en udvisning af Danmark for bestandig.

Flygtningenævnet har dog afgjort, at manden ikke kan tvangsudsendes af Danmark. Derfor har han været i Danmark på tålt ophold, der er for personer, der ikke har ret til at være i Danmark, men ikke kan udsendes.

De kan i stedet blive underlagt regler om at melde sig. I 2008 fik manden så opholdspligt og meldepligt én gang ugentlig på Center Sandholm i Nordsjælland.

I 2017 fik han lov til at bo hos sin hustru og børn på Frederiksberg, da opholdspligten på Center Sandholm blev ophævet. Han blev dog pålagt meldepligt tre gange ugentlig på Udrejsecenter Sjælsmark i Nordsjælland.

Året efter afgjorde politiet dog, at han i stedet skulle melde sig hos politiet på Københavns Hovedbanegård de tre gange om ugen. Det var i den periode, at manden dog ikke overholdt meldepligten.

/ritzau/