'Bekymrende', 'utilfredsstillende' og 'problematisk'.

Det er bare nogle af de ord, som Folketingets statsrevisorer knytter på en ny rapport fra Rigsrevisionen, der viser, at ventetiden for de tiltalte i straffesager ved mange af landets byretter er fordoblet på få år.

Retten i Odense er ingen undtagelse.

Her er den gennemsnitlige sagsbehandlingstid mere end fordoblet på bare to år.

Det tog nemlig 78 dage at gennemføre en straffesag i 2019, mens behandlingstiden sidste år var 166 dage.

De længere behandlingstider vækker langtfra tilfredshed hos Folketingets kontrolorgan, Statsrevisorerne.

»Statsrevisorerne finder det utilfredsstillende, at Justitsministeriet og domstolene ikke har formået at realisere Folketingets og egne mål om at nedbringe byretternes sagsbehandlingstider,« lød en af bemærkningerne fra revisorerne til Rigsrevisionens rapport.

Statsrevisorerne udtaler også bekymring for borgernes retsfølelse, da de lange behandlingstider har ført til strafrabat til dømte i nogle tilfælde.

»Byretternes sagsbehandlingstider er steget i perioden og er så lange, at det i nogle tilfælde har medført, at den dømte har fået strafrabat. Det har negative konsekvenser for borgernes retsfølelse,« skriver Statsrevisorerne.

Justitsminister Mattias Tesfaye (S) erkender da også, at ventetiderne ved byretterne er for lange, hvilket særligt rammer ofrene for den begåede kriminalitet.

»Det efterlader dem i en helt urimelig situation, hvor det kan være svært for den enkelte at komme videre i livet. Det er vi nødt til at finde en løsning på,« skriver justitsministeren i en skriftlig kommentar til mediet Advokatwatch.

Retten i Odense er da også langt fra den byret i landet med længst ventetid.

I Aarhus måtte man i gennemsnit vente 347 dage på at få sin sag behandlet ved retten i 2021, mens Retten i Horsens var oppe på 300 dage.

De lange behandlingstider vokser, selvom Folketinget har tilført området bevillinger i 2019, 2020, 2021 og senest 16 millioner kroner i 2022 til hurtigere sagsbehandling af straffesager.

Det er formentlig også baggrunden for, at Statsrevisorerne udtaler stor utilfredshed med, at Justitsministeriet og domstolene ikke selv har undersøgt årsagerne til de lange sagsbehandlingstider i tilstrækkelig grad.

»Statsrevisorerne finder det problematisk, at Domstolsstyrelsen uden konsekvenser kan undlade at iværksætte initiativer til at nedbringe sagsbehandlingstiderne,« lød det i Statsrevisorernes bemærkninger.

Mere end 200.000 straffesager bliver hvert år rejst ved de danske domstole.