Hvad er en passende straf til en sexforbryder? Og kan man overhovedet stole på, at de ikke vil gentage deres forbrydelser, når de igen er på fri fod?

De spørgsmål blev forleden igen aktuelle, da Østre Landsret afviste at prøveløslade den pædofili-dømte Danni Frank Tofte Hansen.

Han blev i 2002 idømt forvaring på ubestemt tid for at have misbrugt tre mindreårige piger. Men efter næsten 12 års afsoning i Anstalten ved Herstedvester argumenterede hans forsvarer for, at den 54-årige mand ikke længere er til fare for andre. Især fordi han i dag er kemisk kastreret, fordi medicinsk behandling af hormonproduktionen har fjernet hans evne til at føle seksuel ophidselse.
Anstalten på den københavnske vestegn er typisk det sted, hvor de helt tunge sexforbrydere til starte deres straf-afsoning i selskab med andre af landets mest farlige kriminelle.

16 år i gennemsnit
Nogle af dem vil afsone en livstidsstraf, hvor der ikke er fastsat et løsladelsestidspunkt.

I gennemsnit vil afsoningsperioden blive knap 16 års fængsel, men i princippet kan livstid komme til at betyde livstid.

Normalt vil drab på børn eller to drab begået ved to forskellige lejligheder næsten altid udløse en livstidsdom.

forbrydere


Særligt farlige forbrydere, der har begået drab, røveri eller en sædelighedsforbrydelse, kan í stedet blive idømt forvaring. De betragtes som mentalt raske, men vil under afsoningen bliver de tilbudt behandling af psykologer og psykiatere.

Sindssyg i gerningsøjeblikket
Endelig kan en sexforbryder også blive idømt en behandlings- eller anbringelsesdom. Det sker, hvis retten skønner, at den dømte er sindssyg eller var utilregnelig i gerningsøjeblikket. Så vil afsoningen typisk komme til at ske på en institution for sindslidende.