Justitsminister Morten Bødskov kritiseres for at have ignoreret en hidtil hemmeligholdt rapport, der rejser kritik af Bande-exit-programmet i Kriminalforsorgen.

- Justitsministerens udlægning af, at exitprogrammerne fungerer fantastisk, er ikke rigtig, og det er der åbenbart dokumentation for. Og det er meget alvorligt. For det betød, at vi i efteråret besluttede at forlænge exit-strategien på et forkert grundlag, siger Venstres retsordfører Karsten Lauritzen.

Af en hidtil hemmeligholdt rapport om bandeexitprogrammet fra 2012, som BT er i besiddelse af, fremgår det, at programmet har haft store opstartsproblemer. Programmet har haft en flaskehals af personer, der venter på at blive visiteret til bandeexit, men der er lang ventetid og få kommer med i bandeexitprogrammet på grund af rod i procedurerne.

- Det er evaluators overordnede vurdering, at den opståede flaskehals i høj grad har været skabt af det uventede høje antal henvendelser, der har overrasket alle aktører, ligesom der også må peges på udfordringerne med udviklingen af procedure for exit, hedder det i rapporten, som er en midtvejsevaluering af pilotprojektet med at få folk ud af banderne.

Årsagen er ifølge rapporten, at programmet blev lanceret, før der var styr på procedurerne.

- Man (...) burde have ventet med at annoncere exit-indsatsen, til man var nået længere med udvikling af procedurer, står deri rapporten.

Du kan læse rapporten herunder.Ud af 71 henvendelser, som Kriminalforsorgen modtog i perioden august 2011 til maj 2012, er kun fire visitationer endt med, at personen er kommet i bandeexitprogrammet. Fire andre sager er endt med et afslag, mens 33 bandemedlemmer stadig var i gang med at blive visiteret eller ventede på at blive det, da rapporten blev skrevet. I 27 sager var visitationen afsluttet, uden at der var indgået aftale om bandeexit.

Rapportens konklusioner står i kontrast til, hvad Lars Barfoed (K) sagde, da han som Justitisminister i VK-regeringen i april 2011 lancerede bandeexitprogrammet:

- Regeringen sikrer nu, at der i hele landet kan tilbydes hjælp og støtte til medlemmer af bande­ og rockergrupper, som er motiverede for et liv uden for miljøet og uden kriminalitet, sagde Lars Barfoed i en pressemeddelelse.

Selvom rapporten forelå i maj 2012, blev den ikke offentliggjort. I stedet fik exitprogrammet ros af Politiinspektør hos Rigspolitiet, Kim Kliver:

- Jeg synes det fungerer godt, sagde han til Dr.dk og fortalte, at Rigspolitiet havde haft kontakt til 40 bandemedlemmer, hvoraf halvdelen var fundet egnede til at indgå i programmet:

- På trods af, at vi kun har været aktive i seks måneder, har vi rent faktisk fået landet en håndfuld aftaler med kommunerne, hvor personer er kommet ind i et egentligt exit-forløb, sagde han til dr.dk 16. maj 2012.
 
Ifølge rapporten indgik fire personer ud af 71 indgik i exitprogrammet.

Du kan læse rapporten herunder.Rapporten blev færdiggjort i maj 2012, men er blevet holdt hemmelig for offentligheden i et år. I et svar på aktindsigt til TV2 begrunder Kriminalforsorgen hemmeligholdelsen med, at evalueringen er sjusket lavet:

- Midtvejsevalueringen er på grund af dens ringe faglige kvalitet ikke blevet offentliggjort. Evalueringen indeholder faktuelle fejl, unuancerede og konstaterende analyser og er således ikke af en faglig kvalitet, som berettiget kan forventes. Midtvejsevalueringen vurderes ikke at give et aktuelt billede af den daværende bandeexitindsats, skriver Kriminalforsorgen i brevet.

Et af problemerne med at visitere bandemedlemmer er ifølge rapporten at slå fast, om de har et reelt ønske om at træde ud af banderne eller blot ønsker bedre afsoningsvilkår. Det fremgår også, at der er kommunikationsproblemer mellem de forskellige aktører, der er involveret i bandeexitprogrammet.

Folketingets Retsudvalg afholdt i dag et møde om bandeexitprogrammet, hvor den hemmeligholdte rapport blev drøftet.

Talsmand for Tidligere Bandemedlemmer, Michael Green, som fremlagde rapporten på mødet, er enig i kritikken:

- Det, der står i rapporten, afspejler virkeligheden. Man hjælper ikke folk ud af bandemiljøet, man presser dem tilbage i banderne, siger Michael Green.

Læs rapporten på mobilen her.