I kampen mod den organiserede handel med hash i Pusher Street har politiet nu taget opholdsforbud med i værktøjskassen.

En aktindsigt hos Københavns Politi viser, at 11 foreløbigt er idømt opholdsforbud ved retssager, der handler om handel med hash, der relaterer til Pusher Street.

Af de 11 har én fået dog fået tildelt en korridor, sådan at han kan gå til og fra sit hjem på Christiania.

Resten af de dømte har fået totalt opholdsforbud imod at opholde sig på Christiania, lyder det i aktindsigten. Ifølge B.T.s oplysninger er der blandt disse 10 yderligere mindst to, der tidligere boede på Christiania. 

De er på grund af opholdsforbuddet tvunget til at flytte fra Christiania og ud i byen. 

Alle tre beboere med opholdsforbud er tidligere dømt for hashkriminalitet.

Totalt opholdsforbud
En af de to med totalt opholdsforbud har været hele vejen til Højesteret med sagen, hvor han ud over opholdsforbud blev idømt halvandet års fængsel for handel med otte kilo hash.

Af Højesterets dom fremgår det, at byretten i første omgang ikke fandt grundlag til at idømme ham opholdsforbud. Landsretten så sagen anderledes, og her fik han ud over fængsel et fireårigt forbud mod at opholde sig på Christianias område.

Advokat Anders Schønnemann var forsvarer for den hashdømte i Højesteret. Han fortæller, at han indbringer sagen for Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol.
Læs mere om den aktuelle situation i Pusher Street her og her.

»Der er i hvert fald to aspekter ved den her afgørelse, der bør vække Menneskerettighedsdomstolens interesse«, siger advokaten.

»I første omgang så er den bestemmelse, som forbuddet er idømt efter, jo møntet på rockere og bander, og sigter til, at borgerne skal kunne færdes på gader og stræder uden at frygte at blive ramt af et vådeskud i en bandekrig,« siger advokaten.

Alt for vidtgående
»Det er derfor meget vidtgående at udstrække bestemmelsen til også at omfatte hashhandel på Christiania. Bevares det er jo også forbudt, men det er ikke er personfarligt, og den almindelige borger har trods alt ikke noget at frygte ved at færdes derude,« uddyber advokaten.

»Når forbuddet så endda omfatter det område, som min klient bor i, så er der efter min opfattelse tale om en krænkelse. Der skal jo være et rimeligt forhold mellem forbrydelsen og indgrebet,« siger advokaten.

»I de vejledende sager, som Menneskerettighedsdomstolen hidtil har pådømt, der har forbrydelsen netop været den alleralvorligste personfarlige kriminalitet, nemlig terror, hvor behovet for forbud jo klart er et helt andet,« tilføjer han. 

»Så i en trods alt beskeden hashsag om knap otte kilo, som min klient er dømt i, der kan jeg ikke se det anderledes end, at et opholdsforbud er en helt uforholdsmæssig hård straf og må udgøre en krænkelse,« slutter Anders Schønnemann.

Lyt her til B.T.s podcast om blå blink og kriminalitet: