Flere top-advokater kritiserer nu i hårde vendinger politiet for efterforskningen af den tidligere Hells Angels-rocker Brian Sandberg forud for det, der blev kendt som den store rockersag.

En gennemgang af sagen, som BT søndag har foretaget, viser, at Københavns Politi så bort fra beviser, der støttede Brian Sandberg. Samtidig forsøgte politiet at dække over, at det politiets kronvidne sagde, ikke hang sammen med de faktiske omstændigheder, mener advokater.

Alligevel byggede man en sag op mod den i dag 47-årige Brian Sandberg. Det havde ét formål: At få den forhadte Brian Sandberg og hans nærmeste fjernet fra gaden, så den igangværende konflikt mellem rockere og indvandrergrupper kunne standses.

- Succeskriteriet for politiet var at få Brian Sandberg dømt. Men politiet tog skyklapper på og så bort fra ting i efterforskningen, som man kunne se ikke gav det ønskede resultat, siger Sandbergs forsvarsadvokat, Michael Juul Eriksen til BT.

Sagen drejer sig blandt andet om en drabsordre, som Brian Sandberg, ifølge vidnet MFP - et tidligere medlem af HA-støtteklubben AK81 - gav på et rockermøde ved Emdrup Sø. Men vidnets forklaring hang ikke sammen med virkeligheden. Og det fandt politiet hurtigt ud af.

I BT søndag fortæller Michael Juul Eriksen, hvordan han minutiøst gennemgik og analyserede teleoplysninger, der sammen med andre forhold beviste, at Brian Sandberg ikke kunne have deltaget i mødet ved Emdrup Sø, som MFP havde forklaret.

 - Hvis politiet havde undersøgt de her forhold til bunds, så var Sandberg aldrig blevet tiltalt for det forhold. Jeg ser det som et udslag af, at man hos politiet og anklagemyndigheden for alt i verden ville knalde ham for mest muligt, siger Michael Juul Eriksen og fortsætter:

- Efterforskerne er ikke dumme, og de er vant til at lave de analyser, som vi lavede på baggrund af oplysninger, vi fik fra politiet. Men oplysningerne blev sorteret fra, da man kunne se, at det ikke førte til noget. Man ville, som jeg ser det, ikke have en masse i sagen, der pegede på, at Sandberg ikke skulle dømmes.

Også advokat Mette Grith Stage, der var forsvarer for ‘krigsministeren’ og Sandbergs højre hånd, Dennis Brodthagen, mener, at politiet ville have så mange rockere dømt som muligt. Det førte til, at man ‘i flere tilfælde sorterede vigtige oplysninger fra’.

 - Politiets frasortering af centrale oplysninger synes at være sket ud fra en forhåndsformodning om, at Sandberg og Brodthagen måtte være bagmændene, og at målet helliger midlet. En sådan indstilling fra politiets side er imidlertid helt uacceptabel i et retssamfund, hvor enhver er uskyldig til det modsatte er bevist - også selv om man er rocker, siger Mette Grith Stage og tilføjer:

- Bevisbyrden blev reelt vendt om, og der er efter min opfattelse ingen tvivl om, at hvis ikke forsvaret havde brugt meget store ressourcer på at gennemgå teleoplysninger m.v. med en tættekam, så var Sandberg og Brodthagen blevet dømt. 

I landsretten fik hun Brodthagens straf nedsat fra 13 år til 8 års fængsel. Brodthagen blev som Sandberg frifundet for to drabsforsøg, men dømt for et våbenlager.

Chef for afdelingen for organiseret kriminalitet ved Københavns Politi, Lau Thygesen, vil ikke kommentere efterforskningen af Brian Sandberg. Han ønsker heller ikke i detaljer, at forholde sig til den skarpe kritik som forsvarsadvokaterne rejser, men siger dog:

- Vi har ikke haft skyklapper på. Vi har været objektive, men vi er ikke ufejlbarlige, og det kan være, at der er oplysninger, som vi ikke har fundet frem. Det er så godt forsvarer-arbejde. Men vi er ikke interesseret i at få dømt nogen, som ikke skal dømmes.

Brian Sandberg blev i byretten idømt 11 år og 10 måneders fængsel for - i et andet tilfælde end ovenstående - at have givet drabsordre. I landsretten fik han to år og fire måneders fængsel for at have beordret et kølleoverfald på Nørrebro i København. Et forhold, som han blev frikendt for i byretten. Straffen på to år og fire måneders fængsel havde han afsonet under sin varetægt. I dag er Brian Sandberg medlem af rockergruppen Bandidos.

KØB BT SØNDAG OG LÆS
- HELE GENNEMGANGEN AF SAGEN
- HELE POLITIETS FORKLARING