En påsat brand i en grøntforretning kan risikere at koste indehaveren og to andre mænd dyrt.

Både juridisk og økonomisk.

Ved retten risikerer de alle tre flere års fængsel og udvisning af Danmark. Men dertil kommer en kæmpemæssig regning på ca. 25 mio kr. i erstatningskrav.

Sådan ser de juridiske krav i hvert fald ud fra Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi, inden sagen i april kommer for retten i Nykøbing Falster.

Ifølge anklageskriftet mod de tre tiltalte mænd, som B.T. har fået aktindsigt i, opstod den kraftige brand i en række bygninger i Jernbanegade i Nykøbing Falster 28. maj sidste år kort efter midnat, fordi der blev sat ild til brændbare væsker i grøntforretningen.

De tre tiltalte nægter sig skyldige.

Angiveligt var en nu 37-årig mand med banderelation ifølge tiltalen blevet betalt for at påsætte branden.

Forinden havde butikkens ejer og en anden tiltalt ifølge anklageskrift efterladt et vindue eller en dør i grøntforretningen ulåst kort før gerningstidspunktet, så ildspåsætteren kunne få adgang til at antænde de brændbare væsker.

Gerningsmændene var tilsyneladende ligeglade med, at flere personer lå og sov i bygningerne omkring den antændte forretning, hvorved deres liv kom i fare.

Da ilden kort efter udviklede sig eksplosionsagtigt og foranledigede omfattende ødelæggelser af tre ejendomme i Jernbanegade nr. 36, 38 og 40, lykkedes det dog for de første vidner på stedet at få alarmeret alle de tilstedeværende i de brændende bygninger i tide, så ingen kom til skade.

Ved branden skete der ifølge de foreløbige opgørelser fra forsikringsselskaberne samlet skader på de svært brandskadede bygninger i et omfang, der skønnes at beløbe sig til omkring 25 mio. kr.

Den 37-årige mand, der efter politiets opfattelse efter aftale modtog betaling for at antænde branden, er i anklageskriftet også tiltalt for tre andre, mindre forhold.

Det drejer sig om et indbrudstyveri af en dyr PH-lampe model Koglen til en værdi af ca. 50.000 kr. i et fritidshus på Løvsangervej i Karrebæksminde i november 2017, forsøg på indbrudstyveri i en spillehal i Næstved i april 2018 samt besiddelse af en lille mængde kokain til eget brug.

Anklagemyndigheden havde oprindelig rejst straffesagen som en nævningesag ved retten i Nykøbing Falster, fordi man åbenbart vil påstå en eller flere af de tre tiltalte mænd idømt mindst fire års fængsel.

Den præcise strafpåstand vil dog først blive afsløret under retssagen, som de tiltalte har fravalgt skal føres som en nævningesag.

I stedet kommer sagen til at foregå over fire retsdage som en noget mindre domsmandssag med kun en juridisk dommer og to domsmænd til at afgøre skyldsspørgsmålet og eventuel straf.

I byretten ville en nævningesag have betydet, at straffesagen skulle være blevet afgjort af tre juridiske dommere og seks nævninger.

Sagen mod de tre tiltalte er berammet til at skulle begynde ved retten i Nykøbing Falster i slutningen af april.