Irettesættelser, fyringer uden varsel og sågar en varetægtsfængsling i aller største hemmelighed.

Det har været konsekvenserne for en række danske politimænd, der ifølge den netop offentliggjorte oversigt over politiets disciplinærsager i 2015 ikke kunne styre deres sexlyst forsvarligt i arbejdstiden eller uden for tjenesten.

Mest alvorlig var sagen om en 56-årig politimand fra Midt- og Vestjyllands Politi, som flere gange misbrugte sin stilling til at dyrke sex med en prostitueret, som han opsøgte, imens han var i tjeneste.

I byretten blev han i første omgang kun fundet skyldig i to tilfælde af samleje med kvinden, hvilket udløste en straf på otte måneders fængsel. Den afgørelse blev dog anket til Vestre Landsret, der fandt betjenten skyldig i  fire samlejer med den prostituerede.

Det kom til at koste ham en dom på fængsel i et år og tre måneder, som Vestre Landsret efter forholdenes karakter ikke fandt grundlag for at gøre betinget. Dommen kom samtidig til at udløse en afsked uden varsel fra Justitsministeriet, der fulgte en indstilling fra Rigspolitiet om på stedet at fyre betjenten.

Stillingsmisbruget blev afsløret, da den forurettede kvinde kontaktede en medarbejder i et rådgivningstilbud for udenlandske prostituerede og fortalte, at politimanden ved flere lejligheder havde tvunget sig til sex med hende uden at betale.

Via Rigspolitiets Nationale Udlændingecenter endte sagen hos Den Uafhængige Politiklagemyndighed, hvor efterforskere afhørte kvinden flere gange. Hun blev ved dommen tilkendt en erstatning på 40.000 kroner.

Afsked uden varsel blev ligeledes sanktionen mod en lysten politiassistent fra Sjælland, der i sit virke som køreprøvesagkyndig både misbrugte sin stilling og gjorde sig skyldig i blufærdighedskrænkelse over for en yngre kvinde, der skulle til køreprøve for at generhverve sit kørekort.

Under en vejledning af kvinden i et afhøringslokale på politistationen tog han først fat om hendes hoved og gav han hende et tungekys mod hendes vilje. Bagefter holdt han hendes arme på ryggen og pressede sit underliv mod hendes bagdel.

Samtidig havde han nogle dage senere stillet kvinden i udsigt, at han ville arrangere den praktiske køreprøve, som hun skulle til, så han virkede som køreprøvesagkyndig, og så hun – uanset hvordan prøven forløb - ville bestå den.

Det blev dog ikke til noget, da kvinden anmeldte forholdene til politiet. I stedet endte betjenten med at blive idømt  40 dages fængsel ved både Retten i Roskilde og Østre Landsret.

Mere hemmeligt er udfaldet af en tredje sag om en politimands seksualforbrydelse. I Rigspolitiets oversigt over disciplinærsager fra 2015 står der i sagsresuméet kun, at politimanden blev sigtet og varetægsfængslet i 14 dage »for overtrædelse af straffelovens sædelighedskapitel«.

Grundlovsforhøret, hvor politimanden blev varetægtsfængslet, blev holdt for såkaldt dobbelt lukkede døre i retten, så selv sigtelsen mod manden bliver holdt hemmelig. Han kan derfor i princippet være blevet fængslet for alt fra voldtægt, børnepornografi eller rufferi, men det fremgår ikke af oversigten, da politimanden selv søgte sin afsked efter at være blevet suspenderet og ikke længere få udbetalt løn. Rigspolitiet kunne derfor slutte sagen uden disciplinær forfølgning.

En anden politimand nøjedes med at jagte en kvindelig medarbejder ansat ved domstolene mere fredeligt, men alligevel så ihærdigt og insisterende, at det udløse en irettesættelse for kritisabel adfærd.

Han opsøgte kvinden gentagne gange, anvendte upassende sprogbrug med seksuelle undertoner og »lokkede« hende ind på et arkiv under et fagligt påskud, selv om hun vedvarende afviste politimanden.

Og selv på Politiskolen kan man som underviser tilsyneladende have svært ved at opføre sig ordentligt. Her blev en polititjenestemand indberettet for i forbindelse med en undervisningssituation at have »henvendt sig til en kvindelig politielev med upassende sprogbrug og gestikulation med et seksuelt indhold«. Det kostede også underviseren en irettesættelse af Rigspolitiet.