Straffen for vanvidskørsel skærpes fra i dag, 31. marts.

Det oplyser Midt- og Vestjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Det gælder straffene for uagtsomt manddrab, uagtsom legemsbeskadigelse og for forsætligt at bringe nogen i fare ved vanvidskørsel.

Vanvidskørsel betragtes som kørsel med mere end 200 km/t., kørsel med en promille på over 2,0, særligt hensynsløs kørsel eller hastighedsoverskridelse på mere end 100 procent ved kørsel over 100 km/t.

I pressemeddelelsen står der, at det sker på baggrund af, at alt for mange mister livet i trafikken, og at visse trafikanter ser stort på andres liv og førlighed.

»Vi vil ikke finde os i, at nogle mennesker ikke følger reglerne. Det er forbundet med stor fare, når man udsætter sig selv og andre for vanvidskørsel, og med de nye regler får vi mulighed for at slå hårdt ned på dem, der ikke kan finde ud af at køre ordentligt,« siger Henrik Glintborg, der er politiinspektør i Midt- og Vestjyllands Politi.

Herudover er beslaglæggelse af køretøjer også blevet skærpet, så det nu er muligt at beslaglægge, uagtet køretøjet er ejet, lejet, lånt eller leaset.

Politiet oplyser også, at kørsel, der betragtes som væddeløbskørsel, også kaldet gaderæs, straffes med fængsel frem for bøde fremover. Det vil også kunne medføre ubetinget frakendelse af førerretten i minimum tre år.