Højesteret har afsagt dom i en principiel sag fra Bornholm om pressens arbejde bag en afspærring.

Højesteret har idømt en fotojournalist på Bornholm en bøde, fordi han nægtede at rette sig efter et påbud om at flytte sig fra et ulykkessted.

Landets øverste domstol stadfæster torsdag en afgørelse fra Østre Landsret om en bøde på 3000 kroner til fotograf Morten Brandborg.

Han overtrådte en bestemmelse i beredskabsloven i forbindelse med en alvorlig trafikulykke i Nylars i 2017.

Han opholdt sig inde i et afspærret område. Og ifølge landsretten var han i vejen for redningsmandskab, der forsøgte at redde en hårdt kvæstet mands liv.

Fotografens forsvarer, advokat Tyge Trier, havde bedt om frifindelse. Han mente, at en bødestraf er i strid med fotografens ret til ytringsfrihed efter Den Europæiske Menneskerettighedskonvention. Desuden har advokaten peget på, at pressekortet giver adgang til at passere politiafspærringer.

Men dommerne noterer, at myndighedernes afspærring i den konkrete situation havde et legitimt formål. Redningsfolkene skulle kunne arbejde uhindret. Også indgrebet i ytringsfriheden var proportionalt, lyder det.

Ifølge menneskerettighedskonventionen har fotografer og journalister ret til at opholde sig inden for et afspærret område, anerkender dommerne.

Men da Morten Brandborg fortsat havde mulighed for at dække sagen, blev hans rettigheder ikke trådt under fode, fastslår Højesteret.

"Der er ikke oplyst omstændigheder, som gjorde, at han ikke kunne udføre sit arbejde som fotojournalist fra placeringer uden for det afspærrede område", skriver dommerne.

Det er tredje gang, at domstolene vurderer, hvad der skete på Hovedgårdsvejen i Aakirkeby ved Nylars 17. december 2017. Morten Brandborg befandt sig seks-syv meter fra den kvæstede unge mand, fremgår det.

Oprindeligt blev han af byretten frifundet. Men landsretten kom i januar i år til det modsatte resultat.

Imidlertid gik landsretten en smule for vidt, fremgår det af torsdagens dom. Der var ikke grundlag for at dømme Brandborg for ikke at have rettet sig efter opfordringer fra redningsmandskabet - kun fra politiet.

I øvrigt skal statskassen betale omkostningerne til Brandborgs forsvar blandt andet på grund af sagens principielle karakter.

/ritzau/

Andre læser også