Der er sket 'omfattende skader' på de to gasrørledninger ved Bornholm.

Det viser foreløbige undersøgelser, som Københavns Politi – sammen med Forsvaret og PET – har gennemført af de gaslækager, der er opstået på gasrørledningerne.

Det oplyser Københavns Politi i en pressemeddelelse.

»Undersøgelserne har bekræftet, at der er sket omfattende skader på Nord Stream 1 og 2 i Danmarks eksklusive økonomiske zone, og at skaderne er forårsaget af kraftige eksplosioner,« lyder det.

På den baggrund har PET og Københavns Politi besluttet at nedsætte en fælles efterforskningsgruppe, som skal varetage den videre efterforskning af hændelserne.

»Efterforskningsgruppen vil som hidtil arbejde tæt sammen med relevante myndigheder både i Danmark og i udlandet, herunder Forsvaret, som bistår med undersøgelsen af gerningsstederne i Østersøen,« oplyser politikredsen.

Politiet oplyser desuden, at det »endnu er for tidligt at sige noget om, under hvilke rammer det internationale samarbejdet med blandt andet Sverige og Tyskland vil køre«.

Det afhænger nemlig af flere aktører, herunder hvilke myndigheder, der håndterer sagen i de forskellige lande, lyder det.

»Det er ikke muligt at sige, hvornår efterforskningen kan forventes afsluttet,« oplyser Københavns Politi, som på nuværende tidspunkt ikke kan give yderligere oplysninger fra efterforskningen af gaslækagerne.

Tidligere tirsdag kunne man på billeder fra den svenske avis Expressen se, at et af Nord Stream-rørene er revet op, og at havbunden omkring røret bærer præg af at have slået revner.

Den svenske avis har sendt et kamera ned på 80 meters dybde i Østersøen, hvor man har fundet et af rørene fra Nord Stream 1.

Billederne derfra viser, at røret er flået næsten over – og den røde inderside står tydeligt blottet. Det samme gør rørets kraftige stålsider, hvilket du kan se i videoen over artiklen.

Det var den 26. september i år, at der blev konstateret gaslækager på Nord Stream 2 og senere Nord Stream 1.

Forholdsvist hurtigt i undersøgelserne stod det klart for svenske og danske myndigheder, at der kunne være tale om 'en bevidst handling' – og ikke et uheld.

Det vides endnu ikke, hvem der kan have stået bag.