Inden for de seneste godt 30 år har en række medlemmer af Folketinget fået ophævet deres parlamentariske immunitet i forbindelse med formodede lovovertrædelser.

B.T. har her samlet navnene og sagernes karakter.

Udover Flemming Oppfeldt, der nu er det seneste tilføjede navn på listen, kan »syndernes« register oplistes sådan:

2003: Peter Brixtofte (V) for Farum-skandalen (straffeloven).

1998: Jette Gottlieb (Enhedslisten) for at have begået hærværk ved at male kantsten gule (straffeloven).

1994: Karen Jespersen (S) for at have kørt en fodgænger ned (færdselsloven).

1993: Grethe Fenger Møller (K) for at have afgivet falsk vidneforklaring til højesteretsdommer Mogens Hornslet, da han undersøgte Tamil-sagen (straffeloven).

1989: Hugo Holm (Fremskridtspartiet) for spirituskørsel, vold, falsk anmeldelse og forsøg på bedrageri (straffeloven og færdselsloven).

1988: Jørgen Tved (Fælles Kurs) for bagvaskelse (straffeloven).

1985: Anne Grete Holmsgaard, Steen Tinning, Keld Albrechtsen og Jørgen Lenger (VS) for brud på tavshedspligten (straffeloven).

1984: Bernhard Baunsgaard (R) for manglende agtpågivenhed i trafikken med trafikulykke til følge (færdselsloven).

1982: Povl Brøndsted (V) for spirituskørsel (færdselsloven).

1982: Thure Barsøe-Carnfeldt (Fremskridtspartiet) for at køre for stærkt (færdselsloven).

1980: Ole Maisted (Fremskridtspartiet) for overtrædelse af skattekontrolloven.

1976: Hans Buchart Petersen (S) for manglende agtpågivenhed i trafikken med påkørsel til følge (færdselsloven).

1975: Mogens Voigt (Fremskridtspartiet) for at have parkeret ulovligt (færdselsloven).

1975: Erlendur Pattursson (Nordatlantisk) for overtrædelse af straffeloven (immunitet ophævet, så han kunne afsone 14 dages hæfte idømt i privat anlagt injuriesag).

1974: Mogens Glistrup (Fremskridtspartiet) for skattesnyd (straffeloven, skattekontrolloven og kildeskatteloven). Får indtil 1983 ophævet immuniteten fem gange yderligere i den samme sag.

1974: Ib Ejnar Andersen (Fremskridtspartiet) for spirituskørsel (færdselsloven).

1973: Poul Nielson (S) for groft uforsvarlig kørsel (færdselsloven).jahh@bt.dk