Onsdag var første dag i den livstidsdømte Peter Madsens ankesag, hvor Østre Landsret skal tage stilling til, om dommen skal stadfæstes eller formildes.

Klædt i sort jakke, grå bukser og hvide kondisko ankom Peter Madsen onsdag formiddag i Østre Landsret, hvor første dag i ankesagen, der kommer til at strække sig over tre dage, begyndte.

Med ankesagen knytter Peter Madsen sig til et spinkelt håb om at få nedsat den livstidsdom, som Københavns Byret afsagde tilbage i april, hvor han blev kendt skyldig i drabet på den svenske journalist Kim Wall samt mishandling og partering.

I retten sad Kim Walls forældre, der ikke fortrak en mine, da Peter Madsen entrerede den store retssal i Østre Landsret.

Undervejs var deres udsyn til deres datters morder delvist spærret af en stor, hvid betonpille.

Bag Peter Madsen, på tilhørerpladserne, sad desuden tre kvinder som hans pårørende, der alle på den ene eller anden måde har en relation til Peter Madsen.

De fik indimellem et smil fra den drabsdømte ubådsbygger.

»Høje ret, den indankede dom er afsagt af Københavns Byret 25. april 2018,« indledte anklager Kristian Kirk kort efter klokken 9.30, inden han begyndte oplæsningen af de forhold, som Peter Madsen var tiltalt for i Københavns Byret, alt imens den 47-årige ubådsbygger skiftevis sad og kiggede ned i papirerne, der lå på bordet foran ham, og ud i rummet.

Ved Københavns Byret var Peter Madsen tiltalt for i alt seks forhold, heriblandt drabet på Kim Wall under sejladsen den 10. og 11. august i fjor i Øresund og Køge Bugt.

Desuden var han tiltalt for særlig farlig seksuel mishandling af den 30-årige svensker. Og for efterfølgende usømmelig omgang med lig ved efter dødens indtræden at have parteret hende og smidt ligdelene over bord.

»Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om livstid, subsidiært forvaring,« fortsatte Kristian Kirk onsdag morgen og slog dermed fast, at man går efter en stadfæstelse af byrettens dom.

Her blev sagen fulgt tæt af journalister fra både ind- og udland, og det samme gjorde sig gældende onsdag ved Østre Landsret. Allerede fra morgenstunden stod en lang række danske og svenske tv-stationer klar foran landsretten i håb om at få et enkelt blik af Peter Madsen, da han ankom fra Herstedvester Fængsel, som han netop er blevet overflyttet til.

Ubehagelige videoer

De første timer af ankesagen, lidt over to timer, blev brugt af Kristian Kirk på at læse dokumenterne fra byretten op, ligesom han også viste dele af det grusomme videomateriale, der også blev vist i byretten.

»Det lykkedes politiet at genskabe en sikkerhedskopi af Peter Madsens iPhone, og ved gennemgangen af søgehistorikken 16 timer før, at han taler i telefon med Kim Wall, er der fundet en søgning på ordene halshugning, pige og pine/smerte,« forklarede Kristian Kirk og fortsatte om den ubehagelige film, som han viste retten:

»Det er en ukendt kvinde, som jeg vil tillade mig at sige ligger og raller, mens hun får halsen skåret over. Jeg ønsker ikke at vise videoen for at skabe stærke følelser, men fordi den har relevans,« understregede han og advarede efterfølgende mod karakteren af videoen.

Videoen blev ikke vist for tilhørerne eller de fremmødte journalister, men lyden var ikke til at tage fejl af.

I det tilstødende lytterum måtte flere journalister holde sig for ørerne på grund af de stærkt ubehagelige rallende lyde fra en kvinde, der tilsyneladende bliver slået ihjel i videoen.

Hele eftermiddagen gennemgik forsvarsadvokat Beting Hald Engmark de forskellige forklaringer, som Peter Madsen har afgivet i forbindelse med sagen.

Samme eller mildere straf

På første dag af Peter Madsens ankesag kom det desuden frem, at drabsmanden ikke ønsker at betale en krone til Kim Wall forældre og kæreste, og han har således påstået frifindelse for de krav om såkaldt tortgodtgørelse, som er rejst mod ham, på i alt 450.000 kroner.

Derudover oplyste Kristian Kirk i sin forelæggelse af sagen i løbet af formiddagen, at Peter Madsen har nedlagt påstand om en mildere straf, og det er således, hvad forsvarsadvokat Betina Hald Engmark vil kæmpe for de kommende retsdage.

Med anklagemyndighedens påstand om stadfæstelse af livstidsdommen vil der derfor i hovedtræk være to udfald, når domsmandsretten trækker sig tilbage for at votere fredag næste uge på den sidste af de tre planlagte retsdage.

En tidsubestemt straf - livstid eller foraring - eller en tidsbestemt straf på maksimalt 16 år, som forsvareren ønsker.

Genoplev første dag i ankesagen minut for minut i LIVE-bloggen herunder: