»Okay, så kommer jeg ned.«

Det var angivelig de sidste ord, en stilladsmedarbejder fik sagt til sine kolleger på jorden, inden de pludselig hørte et brag.

Uden ellers at sige en lyd skulle montøren være faldet ned fra et stillads, som de tre kolleger var ved at stille op. Ved faldet kom han 'svært til skade'.

Arbejdstilsynet formoder, at faldet skete fra hele 11 meters højde.

Arbejdstilsynets visualisering af montørens fald. Foto: Arbejdstilsynet
Arbejdstilsynets visualisering af montørens fald. Foto: Arbejdstilsynet
Vis mere

Det viser en afgørelse fra Arbejdstilsynet vedrørende faldulykken i Læssøegade i Odense 21. marts, som B.T. har fået indsigt i, og som i det hele taget rummer flere gruopvækkende detaljer om ulykken.

Arbejdstilsynet slår fast, at virksomheden, som montøreren arbejder for – Adams Stilladser – har overtrådt arbejdsmiljølovgivningen.

Stilladsmedarbejderen, der faldt, bar nemlig ikke 'personligt faldsikringsudstyr', ligesom der ikke var sikret med 'kollektive sikkerhedsforanstaltninger' på platformen, han faldt ned fra.

I tilsynsrapporten står der også, at Arbejdstilsynet på ulykkesstedet fandt en grøn hjelm, der var flækket, som det ses på billedet herunder.

En hjelm, der skulle have tilhørt den tilskadekomne montør, der har arbejdet i stilladsvirksomheden i mere end ti år.

Meget tyder også på, at montøren under sit fald fra 11 meters højde har ramt bygningen og slået et stykke beton af facaden.

I hvert fald konstaterer tilsynet, at der under et vindue på 3. sal mangler et hjørne af en såkaldt betonsålbænk, og at et matchende stykke beton blev fundet på jorden.

Ifølge Arbejdstilsynet har montøren i faldet formentlig også ramt et aluminiumsrør, der var monteret mellem stilladset og facaden på bygningen.

Det står ikke klart i tilsynsrapporten, hvorfor montøren faldt.

Tværtimod nævnes det ad flere omgange, at årsagen til faldet er ukendt for alle.

Dog tyder meget i rapporten på, at han har været på vej ned fra stilladsets øverste dæk, da han på tredjeøverste dæk kan være kravlet over eller under et rækværk og dermed formentlig har stået i dækkets yderste sektion kort før faldet.

Efter faldet skulle montørens kolleger, der allerede befandt sig på jorden  sammen med forbipasserende, have tilkaldt redning og forsøgt at hjælpe deres tilskadekomne kollega.

Fyns Politi oplyser til B.T., at de ikke har nyt i sagen.

Derfor har det heller ikke være muligt at slå fast, om manden stadig er indlagt på OUH, som han blev kørt til efter ulykken.

Her blev mandens tilstand beskrevet som 'svært tilskadekommen'.

B.T. har været i kontakt med Adam Stilladser, der ikke ønsker at udtale sig af hensyn til den ansattes pårørende.