Bandelederen Fisfis fra Vollsmose blev udvist af Danmark efter dom for bl.a. narko. Netop nu er sagen sendt til Menneskerettighedsdomstolen i Strassbourg.

Den odenseanske narko- og udvisningsdømte storgangster, tidligere leder for indvandrerbanden Black Ghost, Mahmoud Khalid Salem, alias Fisfis, forsøger nu få omstødt sin udvisningsdom ved Menneskerettighedsdomstolen i StrasSbourg.

Det oplyser hans advokat Michael Juul Eriksen til B.T.

Tirsdag aften blev en klage over udvisningen - en klage der i sig selv fylder 18 sider - sammen med ikke færre end 270 siders bilag oversendt til Menneskerettighedsdomstolen.

Den 41-årige bandeleder Fisfis, som har libanesisk baggrund, blev af Højesteret for præcis to måneder siden dømt til ubetinget udvisning for bestandig på grund af hans alenlange synderegister, der omfatter narkohandel i stor stil, et væld af alvorlige trusler, tæskeholdsaktioner og tildeling af dummebøder på helt op til 250.000 kroner.

I både byretten og ved Østre Landsret fik han en årelang fængselsstraf men kun en betinget udvisningsdom. Det var begrundet i, at han er far til otte mindreårige børn i Vollsmose, og at det hensyn skulle veje tungere.

Men syv dommere i Højesteret idømte ham som sidste danske retsinstans til ubetinget udvisning, efter rigsadvokaten som anklagemyndighed besluttede at få sagen prøvet.

For i Højesteret viste det sig, at hensynet til de otte mindreårige børn og hustruen Naima Daabas ikke var nok til, at han slap for ubetinget udvisning. Her var også Fisfis’ tilknytning til både Libanon og Syrien en del af begrundelsen for, at han blev smidt ud af Danmark.

Sidste mulighed

Ligesom han - selv om han har været her i landet siden 1993 - kun taler dårligt dansk og hjemme i storfamilies undseelige rækkehus på 130 kvadratmeter i Birkeparken i Vollsmose kun taler arabisk.

Men nu forsøger Fisfis altså som sidste mulighed at kæmpe for alligevel at kunne blive i Danmark, efter han har afsonet sin seks år lange fængselsdom i Statsfængslet i Nyborg.

- Vi føler, at afgørelsen i Højesteret er på kant med menneskerettighederne, hvilken jo også en af Højesterets dommere var enig i. Derfor bør grænsen prøves. Både for Fisfis’ egen skyld, men også af betydning for andre fremtidige sager, siger advokat Michael Juul Eriksen til B.T.

Andre læser også