Den 25-årige freelance-fotograf Daniel Rye Ottosen fra Give i Midtjylland er til alt held nu blevet frigivet efter 13 måneders mareridt som gidsel hos syriske gidseltagere.

Men i tiden op til det endelig lykkedes at få ham fri fra af gidselstagernes vold, er der forestået et meget stort og samtidig dybt hemmeligholdt arbejde i kulissen. Det fremgår af et fortroligt brev, som bt.dk er kommet i besiddelse af.

Brevet, som er dateret 11. marts 2014, er skrevet af DGIs administrerende direktør Søren Brixen på vegne af Daniel Rye Ottosens nærmeste familie. Indholdet af brevet er en direkte appel til modtagerne om at give et økonomisk bidrag, så familien bliver i stand til at skaffe penge nok til en løsesum, så Daniel kan blive sat fri.

Brevet indledes sådan:

- Denne henvendelse handler om et menneskeliv, der er i fare – vores Daniel Rye Ottosen, tidligere landsholds- og verdensholdsgymnast og fotografstuderende, som den 15. maj 2013 blev kidnappet i Syrien og siden har været tilbageholdt. Papirerne du sidder med er mærket "fortroligt", hvilket ikke forpligter dig i juridisk forstand, men vi håber, at du vil behandle denne henvendelse fortroligt, da det i værste fald kan koste Daniels liv, hvis oplysningerne kommer offentligheden til kendskab, lyder de første linjer.

Som tidligere elitegymnast på både det danske landshold og ligeledes udtaget til DGIs verdenshold samt elitetræner og instruktør har Daniel Rye Ottosen været en naturlig del af den danske gymnastik- og springverden, lige siden han var dreng.

Formentlig derfor er det også gennem det enorme DGI-netværk, at brevet er sendt ud. Og altså forfattet af den store organisations administrerende direktør Søren Brixen på vegne af Daniel Rye Ottosens mor, far, hans to søskende og hans kæreste.

I brevet hedder det videre: (...)

- I de sidste 10 måneder hvor Daniel har været holdt som gidsel, er der arbejdet målrettet på at få Daniel hjem til Danmark igen. Daniels gidseltagere har stillet krav om en høj frigivelsessum – samtidig med en kort tidsfrist. De offentlige myndigheder kan ikke hjælpe med økonomisk støtte, derfor er det vores families egen opgave at skaffe penge til løsesum og den dyre operation, som kører i Syrien. Desværre er vores familie en helt almindelig dansk familie, bosiddende i et almindeligt parcelhus i Give – vi har på ingen måder mulighed for at betale løsesummen på egen hånd og derfor henvender vi os til dig, skriver de.

Det fremgår videre af det godt to A4-sider lange brev, at bl.a. advokat Oluf Engell og en række andre har stillet deres arbejdskraft gratis til rådighed. I advokatens tilfælde for at administrere kontoen for den hemmeligholdte penge-indsamling med det mål at få frigivet Daniel Rye Ottosen.

Bt.dk har talt med både DGIs administrerende direktør Søren Brixen og advokat Oluf Engell. Begge har kun ét at sige:

- Jeg har ingen kommentarer, lyder det samstemmende.