Det kan være svært for pædagoger og lærere at genkende de symptomer på vanrøgt, som misbrugte børn har.

Misbrugte børn vil ofte enten trække sig ind i sig selv og være triste eller de kan være aggressive og udfarende. De tegn er meget generelle og kan være tegn på mange forskellige problemer i hjemmet.

Hvis man som pædagog får mistanke til at et barn misbruges, så skal man ikke sidde alene med mistanken.

Socialministeriet har oprettet SISO, som er et videnscenter med ekspertise i tegn på børnemisbrug. Her kan pædagoger og pårørende henvende sig med deres mistanke og få råd og vejledning.

De kan kontaktes via deres hjemmeside http://www.servicestyrelsen.dk/siso/ eller på telefon: 72 42 37 00Derudover er det vigtigt, at pædagogen forsøger at vinde barnets tillid. Det er ikke en nem opgave og det kan vare uger eller måneder før barnet åbner op om sine problemer og fortæller om dem. Vær tålmodig.

Kilde: Kuno Sørensen, Red Barnet