Aktionsstyrken er en specialenhed i Politiets Efterretningstjeneste, PET, som opretholder et operativt antiterrorberedskab og forsøger at bekæmpe terro­risme og grov organiseret krimina­litet.

Det sker ved at sikre politiet forsvarlige løsningsmuligheder i vanskelige indsatsopgaver, hvor den alminde­lige politiuddannelse og -udrustning ikke er tilstrækkelig.

Opgaverne hos aktionsstyrken tæller blandt andet gidselredning, terrorbekæmpelse, særligt farlige anholdelser, vanskelige indsatsopgaver, særlig personbeskyttelse og særlige observationsopgaver.

Aktionsstyrken har et tæt sam­arbejde med enheder fra forsva­ret, der yder bistand med både personale og materiel til støtte i operative opgaver og i forbindelse med uddannelse.

Aktionsstyrken yder løbende bistand til politikredsene og andre dele af PET i forbindelse med anholdelses­aktioner.

I forbindelse med skudepisoden i Aalbæk Havn var Aktionsstyrken med, fordi aktionen foregik på vand, som det lokale politi ikke er rustet til.

Kilde: pet.dk.

SMS

Hitter på Facebook

Mere fra Få første måned for 9 kr.