Fængsler giver bedrageridømte kriminelle internetadgang trods advarsler fra politi og Skat

Stik imod konkrete advarsler fra både Skat og politi har en række bedrageridømte fået internetadgang i deres fængselsceller.

Det står i et brev fra Kriminalforsorgen, sendt ud til ledelsen i alle landets åbne fængsler, som BT har fået aktindsigt i.

’Direktoratet er blevet bekendt med en række konkrete sager, hvor institutionen er gået imod Skats og politiets anbefaling. Direktoratet har derfor besluttet, at sager, hvor institutionen rent undtagelsesvis vil gå imod Skats eller politiets anbefaling, skal forelægges direktoratet for afgørelse,’ står der i brevet sendt 21. oktober sidste år.

Falske dokumenter

Konstitueret statsadvokat hos Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet (SØK) Henrik Helmer Steen fortæller, at det er indsatte, der har vist sig at være dygtige til computer, og som en del af forbrydelsen f.eks. har lavet falske dokumenter, der oftest får afslag på internetadgang.

- Vi giver afslag, hvis vi vurderer, at faren for, at personen igen begår lignende kriminalitet, er for stor. I fængslerne vil man selvfølgelig gerne have det resocialiserende aspekt med og eksempelvis give fangerne mulighed for at uddanne sig, og det hensyn anerkender vi. Men når det er sagt, er der ingen tvivl om, at det især set i bagklogskabens klare lys har været en dårlig idé, at visse af disse indsatte har fået internet, selv om vi har udtalt os imod, siger Henrik Helmer Steen til BT.

BT beskrev i januar, hvordan ledelsen i Horserød Statsfængsel havde givet danmarkshistoriens største selskabstømmer Bjørn Stiedl samt den kendte bedrager og dokumentfalskner Erik Skov Pedersen lov til at bruge computere med internet, selv om både Skat, politiet samt Kriminalforsorgen efter en konkret vurdering havde frarådet det. Og det viste sig, at fængslet nok skulle have lyttet til advarslerne. Stiedl og Skov Pedersen blev sidste år politianmeldt for under afsoning at have begået ny kriminalitet i form at mulig bestikkelse af en fængselsbetjent, dokumentfalsk og brud på forbuddet mod at drive virksomhed.

Begge er nu forflyttet til henholdsvis Vridsløselille og Nyborg Statsfængsel, hvor de ikke har netadgang, og inspektøren i Horserød Statsfængsel har beklaget beslutningen om at give de to indsatte adgang til internet.

- Det var netop den nu medieomtalte sag fra Horserød (Bjørn Stiedl og Erik Skov Pedersen, red.), der fik os til at sende brevet ud til fængslerne om, at vi har ændret procedurerne. Vi er efter en undersøgelse kommet frem til, at der har været seks til otte sager, hvor indsatte har fået internet, selv om politi og Skat har givet afslag, siger kontorchef i Kriminalforsorgen Tina Engelbrecht Issing.

På begge politiske fløje vækker sagen harme.

- Det er helt godnat, hvis det principielle synspunkt om selvstændighed og godhjertethed i visse fængsler betyder trodsighed og efterfølgende lemfældighed over for de kriminelle, der bruger enhver chance til at misbruge systemet. Advarsler fra Skat og politiet skal medføre øjeblikkelig fratagelse af netadgang, uanset hvad fængslet eller Kriminalforsorgen måtte have af indvendinger, siger Dansk Folkepartis gruppeformand Peter Skaarup, der foreslår, at indsatte først efter en vis del af afsoningen skal kunne søge om internet.

Jakkesæt og computer

Formand for Folketingets Retsudvalg Karina Lorentzen (SF) retter også kritik mod fængslerne.

- Der har tilsyneladende været en praksis, som ikke har overholdt Kriminalforsorgens egne interne regler. Det siger sig selv, at det ikke er i orden, og jeg er tilfreds med, at man nu retter op på det, siger hun.

Enhedslistens retsordfører Pernille Skipper mener, at visse grupper tilsyneladende har fået for løse tøjler i fængslerne.

- Det er ekstremt krænkende for retsfølelsen, at forbrydere kan fortsætte deres kriminalitet fra fængslet, bare fordi de ejer dyre jakkesæt og begår kriminalitet via en computer, forklarer hun.