To års ubetinget fængsel.

Sådan lyder dommen for grov bestikkelse til en 35-årig tidligere ansat i Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse.

I alt er fire ud af fem tiltalte mænd onsdag eftermiddag blevet dømt i en domsmandsret ved Retten i Viborg i sagen, der er en af nyere tids største skandaler i Forsvaret.

Den 35-årige Dennis Bechmann Engmann, som nu er idømt to års fængsel, fik i perioden fra oktober 2015 til oktober 2016 gennemrenoveret og udbygget sit og sin daværende hustrus villa i midtjyske Møldrup for et beløb på cirka 1,7 millioner kroner.

Det spektakulære er, at udgifterne til byggeriet blev viderefaktureret via en ligeledes tiltalt og nu dømt medarbejder i installationsvirksomheden Kemp & Lauritzen og herfra til tredjemand.

Den regnskabsmæssige karrussel betød, at udgifterne ikke blev betalt af den nu tidligere ansatte i Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse selv.

Men i stedet havnede hos Forsvaret, da skalkeskjulet - på papiret - var, at arbejdet var blevet udført på forskellige bygninger på Flyvestation Karup og ikke på den 35-årige byggeleders private villa.

På den måde havnede regningen for den gennemgribende renovering i sidste ende hos de danske skatteydere.

51-årige Frank Dalby Johansen, der som ansat i Kemp & Lauritzen gjorde det muligt at gennemføre 'karrusselen', er idømt to år og seks måneders fængsel for sin rolle, som bl.a. omfatter bestikkelse og mandatsvig af særlig grov karakter.

Han har i løbet af de i alt 20 retsmøder erkendt sig skyldig eller delvis skyldig i en række af anklagepunkterne mod sig. Blandt andet i at også han har fået udført større renoveringsarbejder på sin egen villa, der ligger i Aarhus-området.

Han har fra begyndelsen erklæret sig uskyldig i de groveste anklager, da han har forklaret, at han udelukkende handlede, som han gjorde, fordi han blev sat under kraftigt pres fra dels Dennis Bechmann Engmann, dels fra sin egen nærmeste overordnede i Kemp & Lauritzen.

Motivet fra virksomhedens side var ifølge ham 'at holde Dennis glad', så Kemp & Lauritzen også i fremtiden var sikret arbejde for Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse, hvor den 35-årige var byggeleder. På den måde vaskede den ene hånd den anden.

Også den 51-årige murermester, som sammen med en 52-årig tømrermester udførte langt hovedparten af håndværksarbejdet på de omtalte to villaer, blev dømt.

Murermesteren er idømt et års års fængsel, hvoraf de tre måneder er ubetinget. Resten er betinget fængsel.

Tømrermesteren bliver frifundet.

Også den femte tiltalte i den spektakulære sag - en 45-årig nu tidligere medarbejder i Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse - er dømt skyldig i bestikkelse.

Dommen er tre måneders betinget fængsel.

Han fik - på skatteydernes regning - leveret smedejernslåger og en bøgehæk til en værdi af 35.000 kroner hjem til sin villa i en mindre by i Midtjylland.

Dennis Bechmann Engmann får udover fængselsstraf konfiskeret værdier til 1.695.000 kroner for villaen.

Hans 45-årige tidligere kollega i Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse får konfiskeret 35.000 kroner.

Rasmus Amandusson, forsvarer for Frank Dalby Johansen, ankede på stedet fængselsdommen for sin klient.

Efter et kvarters pause, hvor de tiltalte havde mulighed for at diskutere dommene med deres klienter, oplyste Dennis Bechmann Engmanns forsvarer, Peter Nisgaard Brink, at hans klient anker dommen til frifindelse.