Hvad er reglerne, og hvad er forskellen på nyere tids mest omtalte skattesager - og blev de egentlig behandlet ens? Få svarerne her


Her ligner Stephen Kinnock og Camilla Vests sager hinanden:

- Begge var 'ude' af dansk skattepligt eller såkaldte tilflyttere
- De bor begge i udlandet - Schweiz og USA
- De har begge bolig til rådighed i Danmark. *
- Begge har ægtefælle og børn i Danmark.
- De har udført arbejde i Danmark, mens de bor i udlandet. Kinnock har været til fire møder på to år og sporadisk besvaret mail og telefon. Camilla Vest har løst modelopgaver otte gange på tre år.

Her ligner Stephen Kinnock og Camilla Vests sager ikke hinanden:

- Camilla Vest havde delvist anbragt sine midler i skattely-lande, hvilket vakte Skats mistanke. Byretten tillagde dette betydning, men det blev afvist af Østre Landsret med den begrundelse, at når Vest ikke var skattepligtig, var det uden betydning, hvor hun anbragte sine penge.

- Camilla Vest var i en periode hverken skattepligtig til USA eller Danmark, hvilket Skat så som bevis for, at hun unddrog skat i Danmark. Ifølge amerikanske regler, ryger man imidlertid ud af det amerikanske system, hvis man kun arbejder under halvdelen af året i landet. Vest havde modelopgaver over hele kloden.

- Landsskatteretten hævdede, at Camilla Vest ét år havde opholdt sig mere end 180 dage i Danmark - hvilket alene udløser skattepligt, men byretten lagde ikke vægt på optællingen, og Østre Landsret afviste, at Skats optælling var noget bevis.

- Stephen Kinnock, der var direktionsmedlem i en internationel organisation, hævdede, at han aldrig udførte arbejde under sine langvarige ophold i Danmark, bortset fra enkelte møder. Han havde ingen hjemmearbejdsplads og arbejdede aldrig under sine ophold, sagde han. Dette accepterede Skat.

- Camilla Vest arbejdede med sikkerhed kun, når hun faktisk løste modelopgaver. Der var således større 'risiko' for, at Kinnock løbende udførte på pc, mail og mobil.

Hvad siger reglerne?

- Folk, der har adgang til bolig i Danmark og bor (tager ophold) i boligen, er skattepligtige.

- Ifølge Skat har man ikke 'taget ophold' - og skal ikke betale skat - hvis man er på ferie i Danmark og er her under 180 dage om året.

- Udfører man arbejde (og har adgang til bolig) i Danmark udløser det straks skattepligt. Spørgsmålet er, hvor meget arbejde, der skal til, før man bliver skattepligtig. De skatteafgørelser, der er truffet på det område, er - som Kinnock og Vest-sagen - ofte indbyrdes modstridende.

- Skatterådet og Skat fastslog i 2007, at personer, der har familie og bolig i Danmark kun i en begrænset periode på 'to-tre år' kan opholde sig hos familien i op til halvdelen af året uden at blive skattepligtige her i landet.

- Kinnock havde i 2010 praktiseret et sådant samlivsmønster i seks år. Skat fastslog i august 2010 - under behandlingen af Kinnocks skattesag - at Skats egen afgørelse fra 2007 var forkert.