Lyt til artiklen

Den 37-årige social- og sundhedsassistent Gitte Kornrup Hansen blev fredag eftermiddag idømt ét års fængsel for forsøg på medlidenhedsdrab på den 90-årige Anne Johansen.

Den gamle kvinde lå døende på Kirke Stillinge plejehjem ved Slagelse, da den 37-årige forsøgte at dræbe hende af medlidenhed ved at pumpe luft ind i hendes blodåre.

Ti måneder af de i alt 12 måneders fængsel blev gjort betinget, desuden blev Gitte Hansen frakendt retten til at virke som social- og sundhedsassistent og i øvrigt tage syge i pleje indtil videre. I samme sag stod en 49-årig hjemmehjælper tiltalt, men hun blev pure frifundet.

Forud for dommen kæmpede stjerneadvokaten Thomas Rørdam til det sidste for sin klient. I mere end tre kvarter forsøgte han at overbevise domsmandsretten om, at Gitte Hansen skulle frifindes, fordi hans klient havde foretaget en frivillig tilbagetræden.

Han hævdede, at det ikke var bevist, at Gitte Hansen havde pumpet luft ind i åren på den gamle døende plejehjemsbeboer, men at hun tværtimod, ifølge sin egen forklaring, var trådt tilbage fra sit forehavende, fordi modet svigtede. Hvorimod hendes kollega, hjemmehjælperen klart sagde, at hun så kanylen blev stukket ind i den gamle dames hånd, så blodåren sprang.

Men den uhyre respekterede og anerkendte forsvarsadvokat mødte i sin næstsidste sag som forsvarer, inden han 1. juni tiltræder som højesteretsdommer, sit Waterloo.

En uhyggelig præcis og velargumenterende anklager, vicepolitimester Jeannette Wincentz Andersen, knækkede gåden om, hvad der rent faktisk skete på Anne Johansens stue den 21. maj kl. 16.15:

»Anne lå i terminalstadiet, hun havde ikke fået væske i nogle dage. Hun var døende. Men vi skal sammenholde forløbet og hændelsen i denne sag med debatten om aktiv dødshjælp.

Hvis aktiv dødshjælp nogensinde bliver lovligt, så vil det ske i samråd mellem en læge, pårørende og eventuelt den døende. Det bliver aldrig lovligt, at en tilfældig social- og sundhedsassistent sprøjter luft ind i årerne på en beboer,« understregede hun.

En tilfældig social- og sundhedsassistent skal ikke beslutte, om en beboer på et plejehjem skal dø. Man skal kunne lade sig indlægge på et sygehus eller et plejehjem uden fare for at blive taget af dage,« sagde Jeanette Wincentz Andersen og tilføjede:

»Kollegaen (hjemmehjælperen, red. bem.) har såvel til politiet som i grundlovsforhøret og her i retten givet en troværdig forklaring af, hvad der skete. Plejehjemslederen Irene Hesselberg har afgivet en forklaring, der understøtter hjemmehjælperens udsagn.

Et vidne har desuden forklaret, at Gitte Kornrup Hansen forud for drabsforsøget sagde, at man kunne pumpe luft i den gamle dames blodåre. Det er to centrale vidneudsagn, der samstemmende støtter hjemmehjælperens forklaring.«

Anklagerens procedure lod klart skinne igennem, at skurken ene og alene var social- og sundhedsassistent Gitte Hansen, og at den 49-årige hjemmehjælper var aldeles uskyldig.

Efter halvanden times votering nåede domsmandsretten frem til nøjagtigt samme resultat.Thomas Rørdam ankede på stedet til frifindelse i Østre Landsret.