Video fra tankstation førte politiet på sporet af den ene af to tiltalte i sag om ulovlig regulering af klit.

En nordjysk erhvervsmand, der anklages for at have skamferet to klitområder ved Sønderstrand i Skagen, nægter sig skyldig.

Det har manden - Hans Andersen - oplyst via sin advokat ved retsmødets begyndelse onsdag ved Retten i Hjørring.

En 39-årig medtiltalt, der anklages for at have foretaget udjævningen af klitterne med en gummiged, nægter sig skyldig i anklagen om groft hærværk.

Men han erkender at have overtrådt naturbeskyttelsesloven.

Her er strafferammen op til et års fængsel, mens paragraffen i straffeloven om groft hærværk kan udløse op til seks års fængsel.

Manden har ifølge sin advokat ingen indvendinger imod anklagemyndighedens krav om konfiskation af 10.000 kroner.

Det er et beløb, der ifølge anklageskriftet udgør fortjenesten ved at have udført arbejdet i klitterne med en gummiged.

Det er anklagemyndighedens opfattelse, at Hans Andersen, der har en sommerbolig med udsigt ud over stranden, opfordrede den medtiltalte til at foretage den ulovlige regulering af de fredede klitter.

De to tiltalte har endnu ikke udtalt sig i retten. Det ventes først at ske senere på dagen.

Det var Frederikshavn Kommune, der anmeldte til politiet, at der 26. oktober 2019 var sket en "kraftig terrænregulering".

Ved hjælp af tunge maskiner var der "skrællet" én til halvanden meter af to klitområder, fremgår det af anmeldelsen.

Specialanklager Jan Østergaard har i sin forelæggelse af sagen forklaret, at politiet kom på sporet af den 39-årige ved hjælp af overvågningsbilleder fra en lokal tankstation.

Den viste, at en gummiged blev tanket, samme nat som klitområdet skiftede udseende.

Ved hjælp af kreditkortoplysninger fra tankstationen kunne politiet pejle sig frem til den ene tiltalte.

Han kunne ifølge anklageren fortælle, at han samme dag havde spist middag med Hans Andersen, hvorefter også sidstnævnte kom i politiets søgelys.

Hans Andersen har over for lokale medier bekræftet, at han er involveret i sagen.

Han har udtalt, at han muligvis kan have "sået et frø" hos den medtiltalte.

Frederikshavn Kommune anslår, at der er flyttet mellem 3000 og 3500 kubikmeter sand.

Det bestrides dog af Hans Andersen, der har for egen regning har fået foretaget beregninger, der kommer frem til et andet resultat.

Det fremgår af anklageskriftet, at skaderne beløber sig til 447.000 kroner. Kommunen har siden hændelsen genetableret klitområdet.

Retten ventes at afslutte sagen på fredag.

/ritzau/