Den seneste tids uroligheder ved Vollsmose Torv har fået Fyns Politi til at øge tilstedeværelsen ved centeret.

Her skal politiet håndtere den aktuelle situation og undersøge, hvad det præcist er, der skaber den utryghed, som potentielt kan lukke Vollsmose Torv i en periode.

»Det er netop derfor vi har øget vores patruljering. For at finde ud af, om det er de her mindre grupper unge, der har en adfærd, der føles utryg, eller hvad den her utryghed består i,« siger vicepolitiinspektør Anders Furbo Therkelsen.

Som udgangspunkt er det centervagterne, der holder øje med, at reglerne bliver fulgt. Men hvis der sker noget ulovligt, kan politiet for eksempel uddele bøder.

»Hvis vagterne i et af vores butikscentre – om det er Vollsmose Torv eller Tarup Center – har udfordringer med at passe deres job, bistår vi dem, i det omfang vi kan og har lovhjemmel til,« siger Anders Furbo Therkelsen.

Flere af butiksejerne i Vollsmose Torv har fortalt til B.T., at utrygheden blandt andet skyldes indendørs kørsel på elløbehjul og grupper af unge med en udfarende opførsel.

Selvom situationen ifølge vicepolitiinspektøren kræver yderligere afdækning, kan utrygheden også skyldes personer, der i forvejen er kendt af politiet.

»Vi er bekendt med, at der er personer, som er kendt i området, og som har relationer og tilhørsforhold, som i sig selv er utryghedsskabende. Så det ikke er adfærden, men mere relationer,« siger Anders Furbo Therkelsen.

Han vil hverken be- eller afkræfte, om den øgede patruljering bliver permanent.

»Vi disponerer altid vores ressourcer der, hvor det er mest hensigtsmæssigt. Vores nærpolitienhed ligger i forvejen i centeret derude,« siger han og fortsætter:

»Lige nu har vi et øget fokus på at være i selve centeret, og det vil vi være så længe, det er nødvendigt, og indtil vi har afdækket det.«

Indtil videre har den øgede patruljering i området ikke ført til anholdelser eller bøder.