Amanda Jacobsen kommer til at sidde i fængsel i årevis. Dermed kommer hendes to teenagedrenge også til at leve de næste mange år uden deres mor. Det vurderer Mikkel Nielsen, partner i Mikkel Nielsen Advokatfirma og underviser på Aarhus Universitet i strafferet.

- Jeg kender kun sagen fra pressen, vil jeg gerne understrege, men ud fra det, så vil jeg vurdere, at hendes straf sandsynligvis kommer til at ligge på cirka fem til seks års ubetinget fængsel. Hvis hun opfører sig ordentligt, så kan hun prøveløslades efter to tredjedele af straffen er udstået. Får hun seks år, så kan hun altså være ude om fire år, siger han.Tirsdag pegede anklageren på, at svindelen er begået for egen vindings skyld. Derfor krævede anklagemyndigheden også seks års fængsel. Forsvaret argumenterede for, at der burde være tale om tre til tre et halvt års fængsel, da Amanda Jacobsen havde samarbejdet med politiet.

- Anklageren peger netop på, at det jo ikke er småtingsafdelingen. Det er et stort beløb. Det taler til Amanda Jacobsens fordel, at hun har samarbejdet med politiet som hun skulle, men jeg tror ikke hun kommer under fem til seks års fængsel, siger Mikkel Nielsen.

Nogle af de mennesker, som bringer de største ofre i denne sag, er samtidigt de mest uskyldige. Amanda Jacobsens to sønner på henholdsvis 11 og 12 år, har allerede mistet deres far, Jesper Nyholm Jacobsen, da han hængte sig selv på en byggeplads i Bruxelles. Nu mister de også den daglige kontakt til deres mor, der står til en langvarig fængselstraf.

- Kan det ikke være en formildende omstændighed?

- Nej, det kan det nok ikke. Det er en meget grov forbrydelse, og så ser man ikke på hensynet til børnene, når man udmåler straffen. Hvis der var tale om en meget mindre forseelse, så kunne hensynet til børnene være tungen på vægtskålen, der gjorde at dommen blev betinget. Men her er forbrydelsen for grov, siger Mikkel Nielsen.

Det kom ikke frem i retten tirsdag, hvad der skal ske med børnene, når Amanda Jacobsen skal afsone. Hvis ikke de kan bo hos familie eller andre nært tilknyttede parter, så må opgaven falde på det offentlige system.

- Efter en periode i fængsel, så får Amanda Jacobsen mulighed for at komme ud på orlov i weekenden. De kan også besøge hende i fængslet. For folk med lange fængselsdomme, så kan der også blive tale om udslusningsmuligheder, hvor man kan komme og gå som man vil, bare man kommer hjem til fængslet på et aftalt tidspunkt, siger Mikkel Nielsen.