En falsk hjemmehjælper, der dukker uventet op, eller en ukendt varmemester, der pludselig ringer på og hævder at skulle tjekke radiatorerne.

Stort set hver dag året rundt får dansk politi nye anmeldelser fra chokerede ældre, der er blevet udsat for udspekulerede og kyniske tricktyverier i deres eget hjem. Ikke mindst Syd- og Sønderjyllands Politi har mærket til problemet, efter at antallet af tricktyverier i beboelse sidste år nåede helt op på 75 mod »kun« 27 i 2016.

I flere politikredse har tricktyverierne fået politi og hjemmepleje til at sætte målrettet ind med konkret vejledning til de ældre, men nu melder også Socialdemokratiets ældreordfører Astrid Krag sig med et konkret forslag til at  bekæmpe de ubudne gæster hos de ældre - nemlig en tryghedsalarm.

»Når vi ser så stor en stigning af tricktyverier i en enkelt politikreds, er vi nødt til at stoppe op og spørge os selv, hvad vi kan gøre ved det. Når hjemmeplejen viser sig at være en tricktyv, risikerer man ikke bare at miste kontanter, smykker og andre værdier, man også trygheden ved at være i sit eget hjem. Det vil være hårdt for os alle, men svækkede ældre bliver ramt ekstra hårdt,« siger Astrid Krag.

Derfor har hun i denne uge i Folketinget officielt spurgt ældreminister Thyra Frank, om ministeren vil undersøge muligheden for, at ældre i områder, som er plaget af tricktyve og hjemmerøverier, kan få en tryghedsalarm, så eksempelvis politiet eller andre kan rykke ud til den ældre, når alarmen går.

»Jeg har foreslået en tryghedsalarm, fordi det er noget meget håndgribeligt, som vi kan gøre for de konkrete ældre. Men jeg har ikke låst mig fast på, om alarmen skal gå til politiet eller til en hjemmeplejeenhed, naboværn eller noget helt fjerde. Vi må kigge på de muligheder, der er, og så se, hvad der kan lade sig gøre,« siger Astrid Krag.

Nordsjællands Politi har med succes nedbragt antallet af tricktyverier ved at samarbejde med kommunerne, tage ud til de ældre og bl.a. undervise i hjemmeplejen og på plejehjemmene. Kunne det være en vej at gå?

»Det lyder utrolig positivt, og det er helt oplagt at få bredt ud til hele landet. Jeg kan kun opfordre ældreministeren til at komme i gang - jo før, jo bedre. Jeg forestiller mig, at der sagtens kan være brug for forskellige løsninger i forskellige egne af landet. Nogle steder handler det måske om øget patruljering, andre steder samarbejde med boligselskaberne eller andre. Det afgørende er, at ældreministeren kommer op i omdrejninger på det her område,« tilføjer Socialdemokratiets ældreordfører.

En rapport fra politiet - National Strategisk Analyse - viste i efteråret, at antallet af anmeldte trick-, lomme- og tasketyverier i Danmark var steget med 46 procent siden 2009. Ofrene er ofte ældre kvinder. Statistisk set er risikoen for at blive offer for et trickyveri dog samlet set uhyre lille.

Derfor kan en fysisk tryghedsalarm hos den enkelte borger ifølge specialkonsulent Christian Østergaard fra Syd- og Sønderjyllands Politi risikere at skabe mere utryghed end godt er:

"Man skal være usandsynlig uheldig for som ældre at opleve at blive udsat for et tricktyveri. Og hvis du går rundt i dit hjem og ser den røde knap hele tiden, som du skal trykke på, hvis der sker noget, så vil min umiddelbare vurdering være, at du bliver mindet om kriminalitet hele tiden. Derved kan det faktisk være med til at skabe større utryghed, selv om hensigten er det modsatte," siger han til BT.
Derfor hælder Christian Østergård umiddelbart mest til at få de ældre medborgere til at tage nogle af de helt basale råd til sig, som eksempelvis politiet og kommunerne i Sønderjylland på det seneste er gået sammen om at udbrede.
Det gælder blandt andet i Sønderborg, hvor kommunen har udarbejdet en folder, som personale har haft med til alle borgere, der modtager hjemmepleje og hjemmesygepleje. Folderen giver kommunens medarbejdere til at tage en snak med de ældre om, hvad de kan gøre - og hvad de ikke må gøre. Som eksempelvis at lukke nogen ind, som de ikke kender, uden at bede om ID.
»Vi giver også gode råd om at bruge sin dørspion, om kun at skrive efternavn på dørskiltet, hvis man bor alene, om ikke at lukke nogen ind, man ikke kender, om ikke at have penge eller smykker liggende fremme og om at have faste aftaler med sine naboer, familien eller hjemmeplejen. Aftal at man ringer sammen, når der fx er forsinkelse. Vi fortæller også, at det er helt ok at bede om legitimation, også fra vores medarbejdere,« oplyser myndighedschef i Sønderborg Kommunes forvaltning Social og Senior, Lene Gram Herborg, på kommunens hjemmeside.