B.T.s serie om ofre for kriminalitet, der må finde sig i politiets lange sagsbehandlingstid, får nu konsekvenser.

Advokaturchefen hos Østjyllands Politi, Morten Holm, slår således fast, at politiet vil tage ved lære af den meget lange sagsbehandlingstid, 46-årige Bente Strunge Hermann fra Ørbæk på Djursland har været udsat for.

»Jeg har undersøgt sagens forløb, og jeg kan kun være enig med borgeren i, at det har taget for lang tid at sagsbehandle. At en borger oplever så lang sagsbehandling, er ikke tilfredsstillende, og det er naturligvis noget, vi vil tage ved lære af fremover,« siger Morten Holm, som for første gang udtaler sig om den konkrete behandling af sagen.

Bente Strunge Hermann er et af ofrene for forbrydelser, der er stået frem og har fortalt om deres sag i B.T.-serien om den stigende ventetid i sagsbehandlingen hos politi og domstole.

 

66 visninger

Konkret blev Bente Strunge Hermann lørdag den 20. maj 2017 påkørt af fire berusede unge mænd, der havde ombygget en gammel lædersofa til et motoriseret køretøj. Ulykken gav hende flere hjerneblødninger og indre blødninger.

Da B.T. 27. juni skrev om Bente Strunge Hermanns sag, var der gået 770 dage siden ulykken. Hun kæmper i dag for at huske detaljerne, da hendes hukommelse har taget skade af hjerneblødningerne.

»Jeg bliver holdt som gidsel i det her. Min retssikkerhed er krænket på det groveste. Jeg kunne være død, og nu lever jeg et liv, som lige er tåleligt, men det har ødelagt meget i mine børns liv. Vi går og venter og venter,« sagde hun til B.T.

Da Bente Strunge Hermann blev udskrevet fra traumecenteret på hospitalet i Randers og kom hjem til sine tre børn, kunne hun hverken gå, bade eller gå på toilettet uden hjælp fra en sygeplejerske. Ud over hjerneblødninger havde et slag i nakken under påkørslen givet hende en diskusprolaps og medført, at nogle nerver kom i klemme, hvilket er medvirkende til, at hun i dag er invalid.

Konkret blev Bente Strunge Hermann afhørt af Østjyllands Politi om sagen næsten et år efter ulykken, og da hun ikke hørte noget efterfølgende, skrev hun cirka to år efter ulykken en e-mail til Justitsministeriet om sin sag og søgte om aktindsigt hos anklagemyndigheden.

Da B.T. 25. juni også søgte om aktindsigt i hendes sag ved Østjyllands Politi, blev det sendt videre til anklagemyndigheden, der dagen efter ringede til Bente Strunge Hermann og svarede på hendes spørgsmål om sagen.

Advokaturchef Morten Holm kan nu oplyse, at der 9. juli er rejst tiltale om påkørslen. Altså mere end de 770 dage efter ulykken.

»Der er flere parametre, der spiller ind, blandt andet indhentning af diverse erklæringer. Men det ændrer ikke på, at sagsbehandlingstiden i denne sag har været for lang, og derfor er det også rigtig positivt, at der nu er rejst tiltale i sagen,« siger han.

Som det allerede har været omtalt i B.T., viser tal fra Rigspolitiet, at sagsbehandlingstiden i sager om borgervendt kriminalitet er steget voldsomt i hele landet. 340 dage var gennemsnittet i første kvartal af 2019 mod 212 dage i første kvartal af 2007.

Rigspolitichef Jens Henrik Højbjerg har allerede meldt ud, at sagsbehandlingen af den borgervendte kriminalitet er for lang, og han kræver derfor, at politikredsene har fuld fokus på at nedbringe sagsbehandlingstiderne.

En melding, der også er kommer fra politidirektøren hos Københavns Politi, Anne Tønnes, som i onsdagens B.T. udtalte, at den stigende sagsbehandlingstid ikke er tilfredsstillende.

Også hos Østjyllands Politi er den gennemsnitslige sagsbehandling af borgervendt kriminalitet steget markant.

I  første kvartal af 2007 tog sagsbehandlingen i gennemsnit 245 dage, mens der gik 413 dage i første kvartal af  2019.

Østjyllands Politi har som resten af landet haft en stigning i den tid, der bruges på sagsbehandling af borgervendt kriminalitet. Kan I lære noget af den tid, der er brugt på denne sag, til at nedbringe den samlede sagsbehandlingstid?

»Vi vil naturligvis tage ved lære af forløbet i denne sag og i øvrigt fortsat arbejde på at sagsbehandle hver sag så hurtigt som muligt,« siger Morten Holm.

Justitsminister Nick Hækkerup (S) er i øvrigt indkaldt til samråd i august om borgernes lange ventetider. Han har bedt Rigspolitiet og Rigsadvokaten om at udarbejde en plan for, hvordan sagsbehandlingstiden kan nedbringes på flere områder.